Hỏi đáp Luật Thống kê
Thứ 2, Ngày 07/08/2017, 10:00
Câu hỏi 13. Việc hội nhập quốc tế được thể hiện như thế nào trong Luật thống kê?
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/08/2017

Trả lời:
1. Luật thống kê Việt Nam đã tham khảo, tiếp thu có chọn lọc một số nội dung Luật thống kê của nhiều nước, trong đó có một số nội dung sau đây:
- Vận dụng 10 nguyên tắc trong hoạt động thống kê của Uỷ ban thống kê Liên hợp quốc, trong đó rõ nhất là các nguyên tắc:
+ Công khai về phương pháp thống kê, công bố thông tin thống kê (khoản 5 Điều 4 Luật thống kê).
+ Bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận và sử dụng thông tin thống kê nhà nước đã được công bố công khai (khoản 6 Điều 4 Luật thống kê).
+ Những thông tin thống kê về từng tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng cho mục đích tổng hợp thống kê (khoản 7 Điều 4 Luật thống kê).
- Vấn đề công bố thông tin thống kê (Điều 24 Luật thống kê).
2. Luật thống kê đã thể hiện việc hội nhập quốc tế trong nhiều nội dung, trong đó có một số nội dung sau đây:
- Lời nói đầu đã nêu rõ mục đích ban hành Luật thống kê trong đó có mục đích là để đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác (bao gồm trong nước và nước ngoài).
- Bảo đảm so sánh quốc tế là một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê (khoản 3 Điều 4 Luật thống kê).
- ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thống kê (Điều 5 Luật thống kê).
- Một trong các yêu cầu của việc xây dựng bảng phân loại thống kê, xây dựng chế độ báo cáo thống kê là bảo đảm so sánh quốc tế.
- Thông tin thống kê do tổ chức thống kê nhà nước tiến hành phải được công bố công khai, đúng thời hạn, trừ những thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân (trừ trường hợp được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho công bố) và những thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước (Điều 24, Điều 27 Luật thống kê).
- Quyền khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê (Điều 23 Luật thống kê và Điều 18 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004).​

Lượt người xem:  Views:   210
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi đáp Luật Thống kê