Hỏi đáp Luật Thống kê
Thứ 2, Ngày 07/08/2017, 10:00
Câu hỏi 20. Người làm công tác thống kê quy định trong Luật thống kê gồm những ai?
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/08/2017

Trả lời:
Người làm công tác thống kê được quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật thống kê bao gồm:
- Người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê nhà nước. Đó là những người làm công tác thống kê ở cơ quan thuộc hệ thống tổ chức thống kê tập trung, bao gồm cơ quan thống kê trung ương (Tổng cục Thống kê), cơ quan thống kê địa phương (Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng thống kê huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trực thuộc Cục Thống kê), tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ở tổ chức thống kê thuộc hệ thống Toà án, Viện kiểm sát (kể cả cán bộ thống kê ở các cơ quan thuộc cấp tỉnh, cấp huyện);
- Người làm thống kê ở xã, phường, thị trấn;
- Người làm thống kê ở doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;
- Người được trưng tập thực hiện điều tra thống kê (còn gọi là điều tra viên, cộng tác viên thống kê).​

Lượt người xem:  Views:   225
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi đáp Luật Thống kê