Hỏi đáp Luật Thống kê
Thứ 2, Ngày 07/08/2017, 10:00
Câu hỏi 24. Nguyên tắc bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời được thể hiện như thế nào trong Luật thống kê?
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/08/2017

Trả lời:
Đây là nguyên tắc quan trọng nhất trong các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê, liên quan đến tất cả các đối tượng áp dụng Luật, liên quan đến tất cả các hoạt động thống kê, từ điều tra thống kê, thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, đến phân tích và công bố thông tin thống kê.
1. Đối tượng cung cấp thông tin thống kê:
- Đối tượng thực hiện điều tra thống kê phải trả lời trực tiếp hoặc gián tiếp các câu hỏi trong bảng hỏi điều tra thống kê một cách đầy đủ, trung thực và chính xác (Nghiêm cấm việc khai man thông tin). Việc cung cấp thông tin phải bảo đảm đúng hạn theo quy định của phương án điều tra.
- Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở phải ghi chép, thu thập, tổng hợp số liệu, lập và nộp báo cáo thống kê cơ sở trung thực, chính xác, đầy đủ và kịp thời trên cơ sở các chứng từ và sổ ghi chép số liệu ban đầu theo đúng quy định của chế độ báo cáo thống kê cơ sở.
- Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp phải tổ chức thu thập, tổng hợp số liệu, lập và nộp báo cáo thống kê tổng hợp trung thực, chính xác, đầy đủ và kịp thời trên cơ sở số liệu của các cuộc điều tra thống kê, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê cơ sở và các nguồn thông tin khác; tính toán và tổng hợp các chỉ tiêu đúng nội dung và phương pháp theo quy định của chế độ báo cáo thống kê tổng hợp.
 Báo cáo thống kê được lập phải mang tính khách quan, không bị gò ép theo tư tưởng thành tích hay ý muốn chủ quan của một tổ chức hay cá nhân nào.
2. Tổ chức và người làm công tác thống kê:
Điều tra viên trong khi tiến hành điều tra thống kê phải ghi chép trung thực, chính xác, đầy đủ các thông tin mà đối tượng cung cấp. Việc thu thập thông tin thống kê của điều tra viên phải khách quan, không được "gò ép" đối tượng điều tra trả lời theo ý của mình hoặc ép buộc khai man thông tin. Việc hoàn thiện phiếu điều tra của điều tra viên phải tiến hành đúng thời gian quy định trong phương án điều tra.
Điều 15 Luật thống kê quy định quyền và nghĩa vụ của cơ quan tiến hành điều tra thống kê như sau:
- Chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện phương án điều tra thống kê;
- Tổ chức tổng hợp, phân tích, công bố kết quả điều tra thống kê;
- Chịu trách nhiệm về tính khách quan và chính xác của thông tin điều tra, giữ bí mật thông tin theo quy định của Luật thống kê.
3. Tổ chức và cá nhân sử dụng thông tin thống kê:
- Tổ chức, cá nhân thuộc các cơ quan lãnh đạo các cấp, các ngành phải tạo điều kiện cho việc thu thập, tổng hợp thông tin; không được ép buộc tổ chức và cá nhân làm công tác thống kê tổng hợp, công bố thông tin theo ý muốn chủ quan.
- Tổ chức, cá nhân khác: Việc trích dẫn, sử dụng thông tin thống kê phải trung thực và ghi rõ nguồn gốc.​

Lượt người xem:  Views:   1907
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi đáp Luật Thống kê