Hỏi đáp Luật Thống kê
Thứ 2, Ngày 07/08/2017, 10:00
Câu hỏi 26. Tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê trong hoạt động thống kê được hiểu như thế nào?
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/08/2017

Trả lời:

Điều 4 (Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê) và Điều 33 (Người làm công tác thống kê) Luật thống kê quy định về tính độc lập chuyên môn, nghiệp vụ thống kê.
Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ được hiểu là: Người làm công tác thống kê có quyền và trách nhiệm độc lập, thực hiện đúng đắn và đầy đủ những quy định về chuyên môn, nghiệp vụ. Không một tổ chức, cá nhân nào vì bất kỳ lý do gì mà ép buộc tổ chức và người làm công tác thống kê vi phạm các phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền quy định.​

Lượt người xem:  Views:   948
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi đáp Luật Thống kê