Hỏi đáp Luật Thống kê
Thứ 2, Ngày 07/08/2017, 10:00
Câu hỏi 27. Nguyên tắc thống nhất được thể hiện như thế nào trong Luật thống kê?
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/08/2017

Trả lời:
Nguyên tắc thống nhất được Luật thống kê quy định tại khoản 3 Điều 4 như sau: "Thống nhất về chỉ tiêu, biểu mẫu, phạm vi, phương pháp tính, kỳ báo cáo, bảng phân loại, đơn vị đo lường, niên độ thống kê và bảo đảm so sánh quốc tế".
Nguyên tắc này được thể hiện ở các quy định trong Luật thống kê như:
- Giải thích từ ngữ (Điều 3);
- Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (Điều 8);
- Bảng phân loại thống kê (Điều 9);
- Chương trình điều tra thống kê quốc gia (Điều 11);
- Chế độ báo cáo thống kê cơ sở (Điều 18);
- Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp (Điều 21);
- Thẩm quyền quyết định, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được điều tra, báo cáo, công bố, sử dụng thông tin (Điều 16, Điều 19, Điều 22, Điều 25, Điều 26).​

Lượt người xem:  Views:   328
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi đáp Luật Thống kê