Hỏi đáp Luật Thống kê
Thứ 2, Ngày 07/08/2017, 11:00
Câu hỏi 41. Thẩm quyền ban hành bảng phân loại thống kê được quy định như thế nào?
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/08/2017

Trả lời:
Thẩm quyền ban hành bảng phân loại thống kê được quy định tại Điều 6 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 như sau:
1. Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các bảng phân loại thống kê sau đây:
a) Bảng hệ thống ngành kinh tế quốc dân;
b) Bảng danh mục đơn vị hành chính;
c) Bảng danh mục dân tộc;
d) Bảng danh mục sản phẩm chủ yếu;
d) Bảng danh mục nghề nghiệp;
e) Bảng danh mục giáo dục, đào tạo;
g) Các bảng phân loại thống kê khác áp dụng chung cho nhiều ngành, lĩnh vực như danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu, danh mục tiêu dùng của dân cư, danh mục chi tiêu theo mục đích của Chính phủ, v.v...
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành bảng phân loại thống kê chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.​

Lượt người xem:  Views:   161
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi đáp Luật Thống kê