Hỏi đáp Luật Thống kê
Thứ 2, Ngày 07/08/2017, 11:00
Câu hỏi 42. Tổng cục Thống kê có vai trò nhiệm vụ gì trong việc phối hợp, xây dựng bảng phân loại thống kê? Mối quan hệ giữa các bảng phân loại thống kê do Thủ tướng Chính phủ ban hành và các bảng phân loại thống kê do bộ, ngành ban hành?
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/08/2017

Trả lời:
Tổng cục Thống kê giữ vai trò chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ các bảng phân loại thống kê thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành bảng phân loại thống kê chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Các bảng phân loại thống kê do bộ, ngành ban hành đều phải đáp ứng các yêu cầu của việc xây dựng, ban hành bảng phân loại thống kê và không được trùng lặp hoặc chồng chéo với các bảng phân loại thống kê do Thủ tướng Chính phủ ban hành.​

Lượt người xem:  Views:   188
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi đáp Luật Thống kê