Hỏi đáp Luật Thống kê
Thứ 2, Ngày 07/08/2017, 11:00
Câu hỏi 71. Sự khác nhau giữa chế độ báo cáo thống kê tổng hợp do Thủ tướng Chính phủ ban hành và chế độ báo cáo tổng hợp do bộ, ngành ban hành?
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/08/2017

Trả lời:
Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp do Thủ tướng Chính phủ ban hành và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp do bộ, ngành ban hành có hai điểm khác biệt chủ yếu là đối tượng áp dụng và phạm vi chỉ tiêu.
Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp do Thủ tướng Chính phủ ban hành áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Căn cứ vào hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Tổng cục Thống kê xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp này.
Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về những chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và những chỉ tiêu thống kê theo yêu cầu quản lý của bộ, ngành về ngành, lĩnh vực phụ trách sau khi có sự thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Thống kê.​

Lượt người xem:  Views:   260
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi đáp Luật Thống kê