Hỏi đáp Luật Thống kê
Thứ 2, Ngày 07/08/2017, 11:00
Câu hỏi 72. Những tổ chức, đơn vị nào là đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp?
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/08/2017

Trả lời:
1 Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở là các đơn vị cơ sở, nơi phát sinh thông tin ban đầu, gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan, đơn vị thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp.
2- Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp là các cơ quan tổng hợp, có trách nhiệm tổng hợp thông tin từ các đơn vị cơ sở trực thuộc, bao gồm:
+ Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
+ Các cơ quan thuộc hệ thống Toà án, Viện kiểm sát.​

Lượt người xem:  Views:   213
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi đáp Luật Thống kê