Hỏi đáp Luật Thống kê
Thứ 2, Ngày 07/08/2017, 11:00
Câu hỏi 77. Quyền khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê được quy định như thế nào?
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/08/2017

Trả lời:
Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 18 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 quy định quyền khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê của các cơ quan như sau:
1. Cơ quan thuộc hệ thống tổ chức thống kê tập trung có quyền truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép lại cơ sở dữ liệu ban đầu liên quan đến hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia của cơ quan thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp cùng cấp để sử dụng cho mục đích thống kê.
Cơ quan thuộc hệ thống tổ chức thống kê tập trung có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin thống kê đã khai thác từ cơ sở dữ liệu của các cơ quan thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp.
2. Cơ quan thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp có trách nhiệm cung cấp cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu và các điều kiện kỹ thuật để các cơ quan thuộc tổ chức thống kê tập trung khai thác được cơ sở dữ liệu.
3. Cơ quan thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp được cơ quan thuộc hệ thống tổ chức thống kê tập trung cung cấp trở lại thông tin thống kê tổng hợp (báo cáo thống kê, niên giám thống kê, sản phẩm điện tử, trang siêu văn bản trên mạng tin học…) và được quyền truy cập, khai thác cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp có liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách của tổ chức thống kê tập trung để sử dụng cho mục đích thống kê, quản lý.
4. Tổng cục Thống kê thống nhất với các bộ, ngành về quy chế khai thác cơ sở dữ liệu thống kê phù hợp với tình hình cơ sở dữ liệu và sự tiến bộ của công nghệ thông tin.​

Lượt người xem:  Views:   207
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi đáp Luật Thống kê