Hỏi đáp Luật Thống kê
Thứ 2, Ngày 07/08/2017, 12:00
Câu hỏi 80. Thời hạn, hình thức và phương tiện công bố thông tin thống kê được quy định như thế nào?
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/08/2017

Trả lời:
1. Thời hạn công bố thông tin thống kê được quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 như sau:
a. Niên giám thống kê hàng năm phải được công bố chậm nhất vào tháng 6 năm sau;
b. Thông tin thống kê tổng hợp về kinh tế - xã hội hàng tháng, hàng quý phải được công bố theo đúng thời hạn quy định của từng loại báo cáo;
c. Kết quả điều tra thống kê phải được công bố theo thời hạn quy định trong phương án điều tra thống kê.
2. Hình thức và phương tiện công bố thông tin thống kê được quy định tại khoản 5 Điều 19 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 bao gồm: Niên giám thống kê, họp báo, các sản phẩm thống kê bằng văn bản, điện tử trên mạng tin học và các phương tiện thông tin đại chúng.​

Lượt người xem:  Views:   977
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi đáp Luật Thống kê