Điều Tra Thống Kê
Thứ 3, Ngày 16/05/2017, 13:00
Phiếu hành chính sự nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/05/2017

Tải về Phiếu 3A-Phiếu thu thập thông tin về cơ quan Đảng, Nhà nước
Tải về Phiếu 3Am-Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ quan Đảng, Nhà nước
Tải về Phiếu 3S-Phiếu thu thập thông tin về cơ sở sự nghiệp ( trừ cơ sở y tế, giáo dục đào tạo,văn hóa thể thao, thông tin truyền thông)
Tải về Phiếu 3Sm-Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở sự nghiệp ( trừ cơ sở y tế, giáo dục đào tạo,văn hóa thể thao, thông tin truyền thông)
Tải về Phiếu 3Y-Phiếu thu thập thông tin về cơ sở y tế
Tải về Phiếu 3Ym-Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở y tế
Tải về Phiếu 3G-Phiếu thu thập thông tin về cơ sở giáo dục, đào tạo
Tải về Phiếu 3Gm-Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở giáo dục, đào tạo
Tải về Phiếu 3V-Phiếu thu thập thông tin về cơ sở hoạt động văn hóa, thể thao
Tải về Phiếu 3Vm-Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở hoạt động văn hóa, thể thao
Tải về Phiếu 3T-Phiếu thu thập thông tin về cơ sở hoạt động thông tin, truyền thông
Tải về Phiếu 3Tm-Phiếu thu thập thông tin điều tra mẫu về cơ sở hoạt động thông tin, truyền thông
Tải về Phiếu 3H-Phiếu thu thập thông tin về hội, hiệp hội và các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài
Lượt người xem:  Views:   752
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Điều Tra Thống Kê