Điều Tra Thống Kê
Thứ 3, Ngày 16/05/2017, 14:00
Phiếu doanh nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/05/2017

​     

Tải về Phiếu 1A-Phiếu thu thập thông tin về DN​

Tải về Phiếu 1A.1-Kết quả hoạt động của hợp tác xã

Tải về Phiếu 1A.2-Kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp của doanh nghiệp

Tải về Phiếu 1A.2m-Kết quả hoạt động gia công hàng hóa với nước ngoài

Tải về Phiếu 1A.3-Kết quả hoạt động xây dựng

Tải về Phiếu 1A.4-Kết quả hoạt động thương nghiệp

Tải về Phiếu 1A.5.1-Kết quả hoạt động vận tải, bưu chính, chuyển phát

Tải về Phiếu 1A.5.2-Kết quả hoạt động kho bãi, bốc xếp, hỗ trợ vận tải

Tải về Phiếu 1A.6.1-Kết quả hoạt động lưu trú, ăn uống

Tải về Phiếu 1A.6.2-Kết quả hoạt động lưu trú, ăn uống

Tải về Phiếu 1A.7.1-Kết quả hoạt động dịch vụ tài chính và hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính

Tải về Phiếu 1A.7.2-Kết quả hoạt động xuất nhập, khẩu dịch vụ của ngân hàng, tổ chức tín dụng

Tải về Phiếu 1A.8-Kết quả hoạt động bảo hiểm và môi giới bảo hiểm

Tải về Phiếu 1A.9.1-Kết quả hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản

Tải về Phiếu 1A.9.2-Kết quả hoạt động dịch v​ụ thông tin và truyền thông

Tải về Phiếu 1A.9.3-Kết quả hoạt động dịch vụ khác

Tải về Phiếu 1A.9.4-Kết quả hoạt động dịch vụ y tế

Tải về Phiếu 1A.9.5-Kết quả hoạt động dịch vụ giáo dục

Tải về Phiếu 1A.10-Kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải, rác thải​

Tải về Phiếu 1A.m-Phiếu thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất

Tải về Phiếu 1C-Phiếu thu thập thông tin áp dụng cho các doanh nghiệp đang đầu tư, chưa đi vào sản xuất

Tải về Phiếu 1D-Phiếu thu thập thông tin về trụ sở chính của DN, chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài​

Lượt người xem:  Views:   1484
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Điều Tra Thống Kê