Điều Tra Thống Kê
 
 
​Video hướng dẫn nhập tin điều tra doanh nghiệp năm 2010 (địa chỉ https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn)​
 
​Nghị Định số: 95/2016/NĐ-CP, Ngày 01/7/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
 
​Điều tra doanh nghiệp năm 2020 – cần sự đồng hành của mỗi doanhnghiệp ​
 
​Lời Giới thiệu ĐTDN năm 2020​
 
​Một số nội dung chủ yếu trong phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020​
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Kế hoạch Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Kế hoạch Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/17/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình DươngTỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/3/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch Tập huấn công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn  tỉnh Bình DươngTỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Kế hoạch Tập huấn công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn  tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/29/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bình DươngTỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/4/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 5Next