Điều Tra Thống Kê - Chương trình điều tra thống kê quốc gia
 
​Thu thập thông tin chi tiết về khuyết tật phục vụ hoạch định chính sách bảo đảm quyền lợi cho người khuyết tật.
 
​Thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị; phục vụ thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia; phục vụ việc đánh giá hiện trạng và tình hình thực hiện quy hoạch; ...
 
​Thống kê số lượng cơ sở, số giường bệnh, số nhân lực y tế, trang thiết bị máy móc kỹ thuật trong lĩnh vực y tế ngoài công lập.
 
Cung cấp thông tin phục vụ đánh giá tình hình dinh dưỡng sức khỏe bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi.​
 
Để tính chỉ số giá bất động sản phục vụ cơ quan quản lý nhà nước trong việc đánh giá, dự báo xu hướng thị trường bất động sản, trên cơ sở đó đề ra các cơ chế, chính sách để xây dựng, phát ...
 
​Để tính chỉ số giá tiền lương giúp các cơ quan chức năng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nghiên cứu và xây dựng chính sách tiền lương phù hợp. Dùng để tính các chỉ tiêu thống kê tổng hợp theo ...
 
​Để tính chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu của cả nước sử dụng để giảm phát các chỉ tiêu trong hệ thống tài khoản quốc gia; phục vụ phân tích vĩ mô, phân tích hiệu quả hoạt động ...
 
​Thu thập thông tin về nguồn nhân lực, hạ tầng cơ sở, tài chính, thông tin và các tiềm lực khoa học công nghệ khác phục vụ phân tích thông tin quy hoạch và xây dựng chiến lược, chính sách, phục ...
 
​Thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ đánh giá, xây dựng chính sách chiến lược khoa học và công nghệ.
 
​Để tính chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và hàng công nghiệp hàng quý nhằm phục vụ cho Chính phủ, các cơ quan quản lý trong công tác điều hành quản ...
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Phiếu điều tra hoạt động vận tải, kho bãi, bán buôn, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống,  du lịch và dịch vụ khácKế hoạch điều tra hàng nămNamPhiếu điều tra hoạt động vận tải, kho bãi, bán buôn, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống,  du lịch và dịch vụ khác/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/14/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch Tổng điều tra Dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019Tổng điều tra Dân số và Nhà ởNamKế hoạch Tổng điều tra Dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 02/10/2018 Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch Tổng điều tra Dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019

10/23/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Quy Định về tổ chức phân công và lề lối làm việc của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình DươngTổng điều tra Dân số và Nhà ởNamQuy Định về tổ chức phân công và lề lối làm việc của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​Ngày 02/10/2018 Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019  tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về tổ chức phân công và lề lối làm việc của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Dương​

10/23/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở Thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019Tổng điều tra Dân số và Nhà ởNamKế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở Thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​Ngày 28/9/2018 Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở Thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019

10/23/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định về tiến hành Điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019Tổng điều tra Dân số và Nhà ởTinNamQuyết định về tiến hành Điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 15/08/2018 Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo​​ Tổng điều tra dân số và nhà ở ban hành Quyết định số 02/QĐ-BCĐTW về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

10/10/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
1 - 5Next