Tin Tức Sự Kiện
 
Chiều 19-9, tại Cục Thống kê tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức Lễ ra mắt trang Thống kê Bình Dương.
 
​Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (TĐTKT) trên phạm vi cả nước được thực hiện từ ngày 01/3/2017 nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể… tạo tiền đề xây ...
 
​Sáng 28-02, tại Cục Thống kê tỉnh, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017.
 
Sáng 20-01, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp, thủy sản năm 2016.
 
Sáng 28-11, tại Hội trường UBND thành phố Thủ Dầu Một, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê năm 2015 và các Nghị định hướng dẫn thi hành.
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Ra mắt trang Thông tin Thống kê Bình DươngTin hoạt độngTinRa mắt trang Thông tin Thống kê Bình Dương/PublishingImages/2017-09/IMG_5376_Key_21092017091658_Key_21092017211209.jpg

Chiều 19-9, tại Cục Thống kê tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức Lễ ra mắt trang Thống kê Bình Dương.

9/22/2017 12:00 PMNoĐã ban hành

Đến dự có ông Lai Xuân Thành - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Ngô Văn Mít - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Dương.

Trang Thông tin Thống kê Bình Dương (website) có địa chỉ http://thongke.binhduong.gov.vn là cổng thành phần của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương http://binhduong.gov.vn. Website được quản trị bởi Ban Biên tập do Cục trưởng Cục Thống kê Bình Dương thành lập. Trung tâm Thông tin điện tử trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông được giao đảm bảo về kỹ thuật và an toàn thông tin cho website này.​

Để khai thác thông tin trên trang Thông tin thống kê Bình Dương, bạn đọc chỉ cần đăng nhập vào http://binhduong.gov.vn​ và chọn "Thông tin thống kê" trên thanh công cụ của trang chủ; hoặc truy cập nhập trực tiếp http://thongke.binhduong.gov.vn.​​

IMG_6292.jpg

Toàn cảnh buổi lễ

IMG_5371.jpg

Ông Lai Xuân Thành - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao văn bản của UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh quản lý nội dung​

Từ nay, theo quy định của Luật Thống kê năm 2015, số liệu thống kê của tỉnh Bình Dương sẽ được công bố kịp thời trên website này. Đặc biệt, toàn bộ niên giám thống kê Bình Dương sẽ được đăng tải ở mục Ấn phẩm thống kê, báo cáo kinh tế - xã hội định kỳ của tỉnh được công bố vào ngày 29 hàng tháng và kèm theo đó là các chỉ số quan trọng: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, Tổng kim ngạch xuất khẩu, Tổng kim ngạch nhập khẩu, Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân. Các chỉ số quan trọng này đều có so sánh với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, website còn có chức năng tiếp nhận, phản hồi ý kiến của người sử dụng thông tin thống kê.

IMG_5379.jpg

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thống kê thực hiện nghi thức ra mắt trang Thông tin Thống kê Bình Dương

 Đây là kết quả hợp tác phát triển cổng thành phần cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Cục Thống kê tỉnh Bình Dương. Đến nay, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Dương đã có 6 cổng thành phần: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Khoa học Công nghệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp và trang Thông tin Thống kê Bình Dương. Được biết thời gian tới, Cổng Thông tin điện tử tỉnh sẽ có thêm 04 cổng thành phần.

IMG_5376_Key_21092017091658.jpg

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thống kê tặng hoa  cho Ban Biên tập trang Thông tin Thống kê Bình Dương​​Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 có ý nghĩa lớn trong việc hoạch định chính sách, phát triển kinh tế-xã hộiTin chuyên ngành; Tin hoạt độngCuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 có ý nghĩa lớn trong việc hoạch định chính sách, phát triển kinh tế-xã hội/PublishingImages/2017-07/IMG_716_Key_25072017204401.jpg

​Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (TĐTKT) trên phạm vi cả nước được thực hiện từ ngày 01/3/2017 nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể… tạo tiền đề xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế, xã hội. Để bạn đọc nắm rõ thông tin về Cuộc Tổng điều tra lần này, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã phỏng vấn ông Ngô Văn Mít -  Cục trưởng Cục Thống kê Bình Dương xung quanh vấn đề này.​

7/26/2017 11:00 AMNoĐã ban hành

Xin ông cho biết, mục tiêu của Cuộc TĐTKT lần này?

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở sản xuất, lao động theo ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương. 

Bên cạnh đó là biên soạn các chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2016 theo Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố, được ban hành theo Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Ông Ngô Văn Mít - Cục trưởng Cục Thống kê Bình Dương

Tiếp đến là bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành thống kê. 

Vậy Cuộc Tổng điều tra lần này có những điểm gì mới so với các Cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp trước đây?

 TĐTKT năm 2017 cơ bản kế thừa nội dung, phạm vi của các cuộc tổng điều tra trước nhằm đảm bảo tính so sánh của dãy số liệu qua các kỳ tổng điều tra và đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới, Tổng điều tra lần này có bổ sung một số điểm mới là sử dụng nguồn thông tin từ hồ sơ hành chính của ngành thuế, kho bạc Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước khác như y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao, thông tin truyền thông để rà soát, lập danh sách các đơn vị điều tra. 

Giảm số lượng các cuộc điều tra thống kê, tránh trùng chéo trong hoạt động thống kê năm 2017.

Thông tin các biểu đầu ra phong phú, chi tiết theo ngành và địa phương, cách thức công bố đa dạng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người sử dụng thông tin thống kê.

 Xin ông cho biết về phương án và cách thức thực hiện Cuộc Tổng điều tra lớn nhất năm 2017 này?

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (kèm theo Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016) trên cơ sở kế thừa nội dung các cuộc tổng điều tra trước, khắc phục những hạn chế về nghiệp vụ và tổ chức thực hiện của các lần tổng điều tra trước, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

TĐTKT năm 2017 sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ 01/3 triển khai đối với khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp; giai đoạn 2 từ 01/7 đối với khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tôn giáo tín ngưỡng. Các Ban Chỉ đạo Tổng điều tra của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn sẽ thực hiện các công việc theo nội dung, tiến độ, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. 

Cục Thống kê Bình Dương là cơ quan thường trực sẽ tập trung toàn bộ lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh để thực hiện hoàn thành Cuộc Tổng điều tra quan trọng này. 

Phát triển doanh nghiệp là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2017. Vậy Cuộc Tổng điều tra có tập trung rà soát hoặc đánh giá tình trạng hoạt động thực tế của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương hay không?

Cũng như các Cuộc Tổng điều tra trước đây, Cuộc TĐTKT năm 2017 sẽ tiến hành rà soát danh sách doanh nghiệp, với mục đích thống kê đầy đủ số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã hiện có đến thời điểm 31/12/2016 trên phạm vi cả nước và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp.

Căn cứ vào danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã do Tổng Cục thuế cung cấp để làm nền, đối chiếu các thông tin chủ yếu có liên quan gồm: Tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ, loại hình, ngành kinh doanh chính, tình trạng hoạt động với danh sách doanh nghiệp, hợp tác xã do ngành Thống kê đã điều tra được, danh sách doanh nghiệp do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý, tiến hành rà soát và cuối cùng là có sự thống nhất giữa các cơ quan trong phân loại tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã:

 + Số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động;

+ Doanh nghiệp đang đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (với tổng thời gian ngừng sản xuất kinh doanh liên tiếp không quá 2 năm);

+ Số doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ giải thể, phá sản;

+ Số doanh nghiệp không tìm thấy hoặc không xác minh được.

Với kết quả rà soát nêu trên là rất quan trọng, cung cấp cho cơ quan quản lý cập nhật cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh, quản lý đối tượng nộp thuế; đồng thời là căn cứ để Ban Chỉ đạo TĐTKT các cấp tổ chức thực hiện thu thập thông tin đầy đủ không trùng lắp, không bỏ sót đối với các đơn vị điều tra thuộc khối doanh nghiệp, hợp tác xã.

Theo ông những số liệu thu thập được từ Cuộc Tổng điều tra sẽ có đóng góp như thế nào trong việc hoạch định chính sách?

Trong TĐTKT năm 2017, các nhóm thông tin cơ bản của khối doanh nghiệp, khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, khối các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tín ngưỡng, tôn giáo về lao động, vốn tài sản, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ cho biết tiềm lực, hiệu quả của nền kinh tế, để hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, của từng địa phương.

Ngoài ra, việc kết hợp thu thập một số thông tin chuyên đề về tiếp cận nguồn vốn vay của các doanh nghiệp, đổi mới công nghệ trong sản xuất, hiệu quả kinh tế từ hoạt động gia công, chế biến, lắp ráp hàng hóa trực tiếp với nước ngoài làm cơ sở đánh giá về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong quá trình hội nhập kinh tế hiện nay, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Để Cuộc Tổng điều tra này đạt mục đích, yêu cầu đề ra, kế hoạch triển khai thực hiện của tỉnh Bình Dương như thế nào thưa ông?

Để Cuộc TĐTKT năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương đạt kết quả cao, đảm bảo nội dung, chất lượng và thời gian điều tra theo quy định của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 23/02/2017 yêu cầu:

Lãnh đạo các sở, ngành tham gia trong Ban Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm phối hợp tổ chức chỉ đạo thực hiện Cuộc TĐTKT trên địa bàn tỉnh, đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ của mình có kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trong ngành ở các cấp tham gia phục vụ Cuộc Tổng điều tra.

Các Ban Chỉ đạo TĐTKT huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn lập kế hoạch thực hiện Cuộc Tổng điều tra trên địa bàn được phân công quản lý, đảm bảo các công việc của mỗi bước điều tra đúng quy trình, đúng phương pháp và kế hoạch. Đặc biệt là theo dõi kiểm tra, giám sát nghiêm túc từ khâu tập huấn nghiệp vụ, lập bảng kê đơn vị điều tra, tổ chức thu thập thông tin đến khâu hoàn thành nghiệm thu bàn giao phiếu điều tra về Ban Chỉ đạo tỉnh.

Các cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình, các đài truyền thanh cơ sở, các phương tiện thông tin đại chúng... tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các đối tượng, đơn vị điều tra về chủ trương và kế hoạch Tổng điều tra.

Cuộc TĐTKT năm 2017 có khối lượng công việc rất lớn và phức tạp. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của tất cả các cấp, các ngành, do đó trong quá trình tổ chức thực hiện cần phải được quan tâm chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, đúng kế hoạch đề ra.

​​​​​Xin cảm ơn ông!   ​

Bình Dương triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017Tin chuyên ngành; Tin hoạt độngTinBình Dương triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017/PublishingImages/2017-07/tongdieutrakt_Key_25072017205252.JPG

​Sáng 28-02, tại Cục Thống kê tỉnh, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017.

7/26/2017 11:00 AMNoĐã ban hành

Ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các huyện, thị xã, thành phố.

Theo Kế hoạch, đối tượng điều tra là các cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. Qua đó, nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở, lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý; bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp…

Thời điểm tổng điều tra đối với khối doanh nghiệp và khối hành chính, sự nghiệp là ngày 01/3/2017, đối với khối cá thể và khối tôn giáo là ngày 01/7/2017. Việc điều tra áp dụng kết hợp phương pháp phỏng vấn trực tiếp và phương pháp gián tiếp (ghi phiếu điều tra). Kết quả Tổng điều tra được công bố vào quý III năm 2018.

tdtkt.JPG

Đại biểu nghiên cứu tài liệu tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2017

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh nhấn mạnh, đây là cuộc điều tra có ý nghĩa hết sức quan trọng, qua đó đánh giá được tổng thể bức tranh nền kinh tế của tỉnh, làm cơ sở để tỉnh ban hành các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội. Để cuộc tổng điều tra đạt kết quả tốt, ông yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phải tích cực thực hiện theo đúng nhiệm vụ đã phân công; các ngành, các địa phương từ tỉnh đến cơ sở cần tăng cường tuyên truyền đến các đối tượng, đơn vị điều tra; theo dõi kiểm tra nghiêm túc các lớp tập huấn nghiệp vụ cho tổ trưởng và điều tra viên; công tác xác định địa bàn, lập bảng kê danh sách đối tượng, đơn vị điều tra ở các địa bàn, tránh bỏ sót, trùng lắp.

Tại hội nghị, đại biểu được tập huấn các nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2017 như: quy trình lập danh sách đơn vị; nội dung, phương pháp thu thập thông tin áp dụng cho từng khối; nhiệm vụ của giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí điều tra…

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 4 ngày, từ 28/2 - 03/3/2017.

Tổng kết công tác Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016Tin chuyên ngành; Tin hoạt độngTinPhương ChiTổng kết công tác Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016/PublishingImages/2017-07/tongdieutra2_Key_20012017143757_Key_19072017214116.JPG
Sáng 20-01, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp, thủy sản năm 2016.
1/20/2017 12:00 PMNoĐã ban hành

Tham dự có ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Thực hiện phương án Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Bình Dương đã kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, chọn mẫu điều tra và tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra. Việc thu thập thông tin ghi phiếu tại hộ được các điều tra viên thực hiện đúng thời gian quy định (01/7/2016). Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin ghi phiếu của các điều tra viên, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sai sót.

Kết quả Tổng điều tra, tổng số hộ nông thôn và hộ nông lâm nghiệp, thủy sản khu vực thành thị của tỉnh tại thời điểm 1/7/2016 là trên 136.078 hộ. Về kinh tế trang trại, toàn tỉnh có 901 trang trại, giảm 322 trang trại so với năm 2011. Trang trại tập trung ở một số huyện có quỹ đất nông nghiệp lớn như Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên. Kết cấu hạ tầng các xã trên địa bàn tỉnh được đầu tư nâng cấp, 100% xã có điện, 100% xã có đường xe ô tô từ trụ sở UBND huyện đến trụ sở UBND xã; 100% xã có đường giao thông từ trụ sở UBND huyện đến trụ sở UBND đã được nhựa hóa, bêtông hóa; 100% xã có tủ sách pháp luật; 100% xã có trạm y tế và 100% xã có hệ thống loa truyền thanh.


Ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Cục Thống kê phát huy kết quả đạt được trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản để thực hiện các cuộc điều tra tiếp theo trong năm 2017. Cùng với đó, Cục Thống kê cần xây dựng và duy trì hoạt động website cung cấp các thông tin thống kê; phát huy hiệu quả sử dụng số liệu thống kê thông qua việc nâng cao chất lượng các số liệu và tăng cường tuyên truyền, phổ biến về công tác thống kê.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản năm 2016.


Ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể


Ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân​

Bình Dương phổ biến Luật Thống kê năm 2015 và các Nghị định hướng dẫn thi hànhTin chuyên ngành; Tin hoạt độngTinPhương ChiBình Dương phổ biến Luật Thống kê năm 2015 và các Nghị định hướng dẫn thi hành/PublishingImages/2017-07/IMG_9636_Key_19072017213154.jpg
Sáng 28-11, tại Hội trường UBND thành phố Thủ Dầu Một, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thống kê năm 2015 và các Nghị định hướng dẫn thi hành.
11/28/2016 12:00 PMNoĐã ban hành
Tham dự có ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Dương Thị Kim Nhung - Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin, Tổng Cục Thống kê, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê, Tổng Cục Thống kê, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp, công chức, nhân viên trực tiếp làm công tác thống kê của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh vai trò của công tác thống kê trong bối cảnh hiện nay. Kết quả thống kê là nguồn tài liệu, thông tin quan trọng trong việc tham mưu hoạch định chiến lược phát triển kinh tế-kinh tế xã hội của tỉnh. Do đó, Phó Chủ tịch yêu cầu các đại biểu tập trung lắng nghe những nội dung báo cáo viên trình bày tại Hội nghị. Cục Thống kê tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp và UBND cấp huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Thống kê và các Nghị định liên quan đến toàn thể cán bộ công chức, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Đồng thời tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch triển khai thi hành Luật Thống kê đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê trên địa bàn tỉnh.


Bà Dương Thị Kim Nhung - Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin, Tổng Cục Thống kê trình bày tại Hội nghị


Đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe bà Dương Thị Kim Nhung - Phó Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin, Tổng Cục Thống kê phổ biến Luật Thống kê 2015 và Nghị định số 94/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê, Tổng Cục Thống kê phổ biến Nghị định số 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Luật Thống kê năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, gồm 9 Chương và 72 Điều (tăng 30 Điều so với Luật Thống kê năm 2003). Trong đó bổ sung 2 Chương mới hoàn toàn là Chương V: "Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê, công nghệ thông tin - truyền thông và hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê nhà nước", Chương VIII: "Hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước", đồng thời bỏ Chương "Khen thưởng và xử lý vi phạm" trong Luật Thống kê 2003.