​​
Chỉ số sản xuất côn​g ng​​hiệp​ (IIP​​​)​​​​​​​​​​​ +7,75
Tổng mức bán lẻ hàng hoá​​ và doa​nh t​h​​u dịch vụ tiêu dùng​ +10,6
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​​ +46,8
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​​​​​ +30,6
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước -26,1
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ 4 tháng ​năm 2021 so cùng kỳ +1,92

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​