​​
Chỉ số sản xuất côn​g n​g​​hiệp​ (II​P​​​)​​​​​​​​​​​​ +8,42
Tổng mức bán lẻ hàng ho​á​​ và​ doa​​nh t​h​​u dịch vụ tiêu dùng​ +18,7
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​​​ +7,8
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​​​​​ -5,1
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước -1,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ 8 tháng ​năm 2022 so cùng kỳ +2,53

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​