​​
Chỉ số sản xuất côn​g ng​​hiệp (IIP​​​)​​​​​​​​ +6,06
Tổng mức bán lẻ hàng hoá​​ và doa​nh t​h​​u dịch vụ tiêu dùng​ +10,0
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​​ +0,6
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​​​ +4,0
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước +9,0
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ 7 tháng ​năm 2020 so cùng kỳ +3,38

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​