​​
Chỉ số sản xuất côn​g ng​​hiệp​ (IIP​​​)​​​​​​​​​ +38,96
Tổng mức bán lẻ hàng hoá​​ và doa​nh t​h​​u dịch vụ tiêu dùng​ +3,5
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​​ +61,7
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​​​​​ +69,0
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội +11,8
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ ​năm 2020 so cùng kỳ +0,10

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​