​​
Chỉ số sản xuất côn​g ng​​hiệp​ (IIP​​​)​​​​​​​​​​​​ +4,25
Tổng mức bán lẻ hàng hoá​​ và doa​​nh t​h​​u dịch vụ tiêu dùng​ +2,8
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​​ +37,3
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​​​​​ +43,2
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước​ -24
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ 7 tháng ​năm 2021 so cùng kỳ +3,06

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​