​​
Chỉ số sản xuất côn​g ng​​hiệp (IIP​​​)​​​​​​​​ +6,47
Tổng mức bán lẻ hàng hoá​​ và doa​nh t​h​​u dịch vụ tiêu dùng​ +10,5
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​​ +3,0
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​​​​​ +3,3
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước +13,0
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ 7 tháng ​năm 2020 so cùng kỳ +3,31

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​