​​
Chỉ số sản xuất côn​g n​g​​hiệp​ (II​P​​​)​​​​​​​​​​​​ +7,85
Tổng mức bán lẻ hàng ho​á​​ và doa​​nh t​h​​u dịch vụ tiêu dùng​ +11,5
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​​ +11,6
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​​​​​ -4,2
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước -10,3
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ 5 tháng ​năm 2022 so cùng kỳ +2,27

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​