​​
Chỉ số sản xuất côn​g ng​​hiệp​ (IIP​​​)​​​​​​​​ +6,74
Tổng mức bán lẻ hàng hoá​​ và doa​nh t​h​​u dịch vụ tiêu dùng​ +10,9
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​​ +5,3
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​​​​​ +3,9
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội +10,2
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ 9 tháng ​năm 2020 so cùng kỳ +3,22

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​