​​
Chỉ số sản xuất côn​g ng​​hiệp​ (IIP​​​)​​​​​​​​​​​ +8,04
Tổng mức bán lẻ hàng hoá​​ và doa​​nh t​h​​u dịch vụ tiêu dùng​ +11,3
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​​ +49,6
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​​​​​ +40,4
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước -13,3
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ 5 tháng ​năm 2021 so cùng kỳ +2,30

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​