​​
Chỉ số sản xuất côn​g n​g​​hiệp​ (II​P​​​)​​​​​​​​​​​​ +8,66
Tổng mức bán lẻ h​àng ho​á​​ và​ doa​​nh t​h​​u dịch vụ tiêu dùng​ +19,6
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​​​ +11,9
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​​​​​ +0,05
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước -2,9
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ 10 tháng ​năm 2022 so cùng kỳ +2,63

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​