Chi tiết Văn bản Chỉ đạo điều hành
Kế Hoạch Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
Số Ký hiệu:
05/KH-BCĐTW 
Ngày ban hành:
04/09/2018 
Người ký:
Nguyễn Bích Lâm 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Ngày có Hiệu lực:
04/09/2018 
Trích yếu:
Kế Hoạch Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
Nội dung Tập tin Đính kèm: