Chi tiết Văn bản Chỉ đạo điều hành
Quy Định về tổ chức phân công và lề lối làm việc của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Dương 
Số Ký hiệu:
88/QĐ-BCĐ 
Ngày ban hành:
02/10/2018 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
02/10/2018 
Trích yếu:
Quy Định về tổ chức phân công và lề lối làm việc của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Dương 
Nội dung Tập tin Đính kèm: