Chi tiết Văn bản Chỉ đạo điều hành
Kế Hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở Thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 
Số Ký hiệu:
890/KH-BCĐT 
Ngày ban hành:
28/09/2018 
Người ký:
Ngô Văn Mít 
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Ngày có Hiệu lực:
28/09/2018 
Trích yếu:
Kế Hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở Thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 
Nội dung Tập tin Đính kèm: