​​
Tổng sản phẩm GRDP ​​​​​​​​​​​​ +2,79
Chỉ số sản xuất côn​g ng​​hiệp​ (IIP​​​)​​​​​​​​​​​​ +4,51
Tổng mức bán lẻ hàng hoá​​ và doa​​nh t​h​​u dịch vụ tiêu dùng​ +3,4
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​​ +13,5
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​​​​​ +14,7
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội​​​ -4,3
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ ​năm 2021 so cùng kỳ +2,64

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​