​​
Chỉ số sản xuất côn​g ng​​hiệp​ (IIP​​​)​​​​​​​​​​​​ +2,93
Tổng mức bán lẻ hàng hoá​​ và doa​​nh t​h​​u dịch vụ tiêu dùng​ +1,9
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​​ +26,7
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​​​​​ +34,0
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sác​h nhà nước​ -15,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ 9 tháng ​năm 2021 so cùng kỳ +2,72

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​