​​
Chỉ số sản xuất côn​g ng​​hiệp​ (IIP​​​)​​​​​​​​​ +6,89
Tổng mức bán lẻ hàng hoá​​ và doa​nh t​h​​u dịch vụ tiêu dùng​ +8,7
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​​ +30,4
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​​​​​ +20
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội​ +10,3
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ 3 tháng ​năm 2021 so cùng kỳ +1,24

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​