​​
​Tổng sản phẩm GRDP +6,78
Chỉ số sản xuất côn​g ng​​hiệp​ (IIP​​​)​​​​​​​​​ +8,02
Tổng mức bán lẻ hàng hoá​​ và doa​nh t​h​​u dịch vụ tiêu dùng​ +12,3
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​​ +8,5
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​​​​​ +7,6
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội +11,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ ​năm 2020 so cùng kỳ +3,21

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​