​​
Chỉ số sản xuất côn​g ng​​hiệp​ (II​P​​​)​​​​​​​​​​​​ +7,51
Tổng mức bán lẻ hàng ho​á​​ và doa​​nh t​h​​u dịch vụ tiêu dùng​ +10,7
Tổng kim ngạch ​xuất khẩu​​​​​​​​​​​​​​​​ +11,9
Tổng kim ngạch nhập khẩu​​​​​​​​ +1,3
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước -9,6
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) b/q​ 4 tháng ​năm 2022 so cùng kỳ +2,25

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​