Tin Tức Sự Kiện
Thứ 6, Ngày 06/01/2023, 11:00
Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2023 và tập huấn công tác tổ chức cán bộ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/01/2023

Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2023 và tập huấn công tác tổ chức cán bộ

Trong các ngày 04-06/01/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2023 và tập huấn công tác tổ chức cán bộ. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội nghị.
 

Untitled-1.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị
 

Tham dự Hội nghị tại Trụ sở Tổng cục Thống kê có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; đại diện một số Bộ, cơ quan ngang Bộ ở Trung ương;  đại diện Lãnh đạo Hội Thống kê Việt Nam; Lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các công chức, viên chức trong quy hoạch lãnh đạo của các đơn vị thuộc Tổng cục.

Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến là Lãnh đạo, công chức, viên chức 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sự nghiệp thuộc TCTK; Lãnh đạo, công chức các Chi cục Thống kê cấp huyện.


 Untitled-2.jpg

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tập trung nhấn mạnh một số kết quả chính toàn Ngành đã đạt được trong năm 2022, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. Cụ thể kết quả thực hiện một số nhiệm vụ chính của Ngành năm 2022 như sau: Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê, hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật Thống kê; thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và các đề án lớn của Ngành. Thứ hai, ngành Thống kê đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin thống kê kinh tế - xã hội phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương và nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Thứ ba, hoàn thiện xử lý, tổng hợp và công bố kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và các cuộc điều tra thường xuyên, đột xuất theo quy định. Thứ tư, công tác phương pháp chế độ Thống kê và Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê và công tác chỉ đạo điều hành được chú trọng thực hiện. Thứ năm, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê ngày càng được tăng cường, mở rộng; tiếp tục thực hiện các hoạt động hợp tác song phương, đa phương với cơ quan thống kê các nước, kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức nhằm nâng cao năng lực thống kê  Việt Nam. Thứ sáu, công tác pháp chế, tuyên truyền và thanh tra thống kê ngày càng được đẩy mạnh. Thứ Bảy, công tác tổ chức cán bộ luôn được Tổng cục Thống kê quan tâm, chú trọng, đặc biệt trong việc đào tạo để đảm bảo nguồn nhân lực đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu của hoạt động thống kê trong thời kỳ mới. Thứ Tám, công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng được thực hiện bài bản, đúng quy đinh.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương thẳng thắn nhìn nhận: Trong năm 2022, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai công việc còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: Công việc ngày càng nhiều, yêu cầu thời gian thực hiện gấp; nhân lực, tài lực hạn chế; sự phối hợp giữa các Bộ, ban, ngành, địa phương chưa kịp thời, đầy đủ; một số đơn vị điều tra thiếu hợp tác trong việc cung cấp và chia sẻ thông tin... Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế tồn tại để đề ra giải pháp phù hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2023, với chủ đề "Ổn định tổ chức, tăng cường năng lực, đẩy mạnh kết nối, nâng cao chất lượng thông tin thống kê", Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: (i) Triển khai thực hiện Luật Thống kê sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ của Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tiếp tục thực hiện tốt các Đề án lớn của Ngành. (ii) Tiếp tục thực hiện tốt công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống kê, phục vụ lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương. (iii) Hoàn thành công tác kiểm tra, xử lý dữ liệu và tổng hợp số liệu các cuộc điều tra thống kê; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong trong hoạt động quản lý và sản xuất thông tin thống kê; chủ động kết nối, khai thác sử dụng tối đa nguồn dữ liệu hành chính trong công tác biên soạn số liệu thống kê. (iv) Thực hiện sắp xếp mô hình, ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thống kê. (v) Tăng cường hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê, thực hiện tốt vai trò thành viên Hội đồng điều hành của Viện Thống kê Châu Á - Thái Bình Dương. (vi) Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động thu thập thông tin và sử dụng tài chính, tài sản công trong toàn ngành Thống kê.

Trong thời gian tới, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Ban cán sự Đảng, của Lãnh đạo Bộ, các đơn vị của Bộ KHĐT và sự phối hợp của các Bộ, ban, ngành và địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 

Untitled-3.jpg
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến trình bày Báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2022 
và phát động phong trào thi đua năm 2023


Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến trình bày Báo cáo Tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến nhấn mạnh, năm 2022, việc bình xét các danh hiệu thi đua đối với các tập thể, cá nhân được thực hiện nghiêm túc, phản ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, cá nhân; công tác xét, đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; chất lượng tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng được tăng cường, đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác; thực hiện khen thưởng đúng đơn vị, đúng người, đúng việc; chú trọng khen thưởng đối với người trực tiếp lao động và tập thể nhỏ, kịp thời khen thưởng đột xuất khi có thành tích xuất sắc. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, mô hình mới; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực công tác được tôn vinh, biểu dương khen thưởng. Việc tôn vinh các gương điển hình, đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tạo niềm tin và trách nhiệm trong mỗi tập thể, cá nhân xứng đáng với những danh hiệu đã đạt được.

Các tập thể, cá nhân trong Ngành có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê kịp thời tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Những thành tích xuất sắc có được là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, của Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các Bộ, ngành; sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, đặc biệt là bằng sự nỗ lực phấn đấu, chủ động thích ứng, sáng tạo vượt qua khó khăn của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành.

Qua đó, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đã phát động phòng trào thi đua năm 2023 với chủ đề "Ngành Thống kê - Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, chủ động sáng tạo, đẩy mạnh kết nối, tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng thông tin thống kê, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023".
 

Untitled-4.jpg
Lễ ký giao ước thi đua năm 2023 


Cũng tại Hội nghị, TCTK đã tổ chức lễ ký giao ước thi đua năm 2023 trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022.
Theo chương trình Hội nghị, trong ngày 05/1/2023, Lãnh đạo Tổng cục tiếp tục chủ trì phiên họp với một số nội dung tham luận chính về: Hoàn thiện môi trường pháp lý; Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tình hình triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/5/2022 về việc tăng cường công tác thống kê nhà nước tại địa phương; Công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư công; Nâng cao chất lượng thông tin đầu vào của các cuộc điều tra thống kê; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực Thống kê…
Tập huấn công tác tổ chức cán bộ sẽ được diễn ra trong ngày 06/1 với các nội dung: Quy định công tác quy hoạch cán bộ tại các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê;  Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Tổng cục Thống kê./.
 

Untitled-5.jpg
Toàn cảnh Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác năm 2023 ngành Thống kê
 

Một số hình ảnh trao thưởng tại Hội nghị:
 

Untitled-6.jpg 


Untitled-7.jpg

Untitled-8.jpg


Untitled-9.jpg

Untitled-10.jpg

​ 

Untitled-11.jpg 

 

Tin, ảnh: Thu Hiền

Lượt người xem:  Views:   533
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức Sự Kiện