Thông Tin Mới
 
​​Ngày 06/5/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2020
 
​Ngày 20/3/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương
 
THÔNG BÁO: Số 36/TB-TCTK QD 264_điểm chính thức  2019​
 
​Kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác
 
Thông báo số 51/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thống kê
 
​Quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 09/01/2020
 
​THÔNG BÁO: Về Điều tra doanh nghiệp năm 2020​​​
 
Ngày 04 tháng 02 năm 2020, ​Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Phúc Phúc ban hành chỉ thị Số: 7/CT-TTG về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia ​
 
Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ NguyễnXuân Phúc tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê năm2020​​
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Kế hoạch điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2020TinKế hoạch điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​Ngày 06/5/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2020

5/6/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Bình DươngĐiều tra doanh nghiệp năm 2020Kế hoạch tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 20/3/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương

3/20/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Số 42/TB-TCTK ngày 13/03/2020 về kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019THÔNG BÁO: Số 42/TB-TCTK ngày 13/03/2020 về kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/13/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Số 36/TB-TCTK ngày 02/3/2020 về việc chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ dự tuyển công chức.THÔNG BÁO: Số 36/TB-TCTK ngày 02/3/2020 về việc chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ dự tuyển công chức./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/3/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tácKết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác

2/19/2020 6:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo số 51/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thống kêThông báo số 51/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thống kê/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo số 51/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thống kê
2/19/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 09/01/2020Quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 09/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 09/01/2020

2/17/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Về Điều tra doanh nghiệp năm 2020Điều tra doanh nghiệp năm 2020THÔNG BÁO: Về Điều tra doanh nghiệp năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/14/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
​Chỉ thị về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia​Chỉ thị về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 04 tháng 02 năm 2020, ​Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Phúc Phúc ban hành chỉ thị Số: 7/CT-TTG về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia2/5/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê năm 2020Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
10 sự kiện nổi bật của Ngành Thống kê trong năm 201910 sự kiện nổi bật của Ngành Thống kê trong năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Công bố kết quả Tổng điều tra dân số 2019Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019Công bố kết quả Tổng điều tra dân số 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Hội nghị công bố kết quả và tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019Hội nghị công bố kết quả và tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Bình DươngLịch phổ biến thông tin thống kêQuyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​Ngày 16/12/2019 ​Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ký Quyết định ​về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh

12/16/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Kết quả điểm thi và phúc khảo bài thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng Cục Thống kê năm 2019THÔNG BÁO: Kết quả điểm thi và phúc khảo bài thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng Cục Thống kê năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/17/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017Đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/4/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh thi tuyển công chức Tổng Cục Thống kê năm 2019NamTHÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh thi tuyển công chức Tổng Cục Thống kê năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2020Điều tra doanh nghiệp năm 2020Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH: Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020Điều tra doanh nghiệp năm 2020QUYẾT ĐỊNH: Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT 2019) đã được tổ chức thành công.THÔNG BÁO: Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT 2019) đã được tổ chức thành công./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg7/13/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức TCTK 2019TinNamTHÔNG BÁO: danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức TCTK 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​THÔNG BÁO: danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức TCTK 2019

7/12/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019THÔNG BÁO: Về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​THÔNG BÁO: Về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

4/25/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
​THÔNG BÁO: khẩn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (Thông báo số: 49 /BCĐTW-VPBCĐTW, ngày 24/4/2019)Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019​THÔNG BÁO: khẩn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (Thông báo số: 49 /BCĐTW-VPBCĐTW, ngày 24/4/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​THÔNG BÁO: khẩn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (Thông báo số: 49 /BCĐTW-VPBCĐTW, ngày 24/4/2019)

4/24/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê (Số: 23/TB-BKHĐT, ngày 03/4/2019)TinNamTHÔNG BÁO: Tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê (Số: 23/TB-BKHĐT, ngày 03/4/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Mít, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Dương tại Lễ ra quân TĐT dân số và nhà ở ngày 01/4/2019 Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019Bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Mít, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Dương tại Lễ ra quân TĐT dân số và nhà ở ngày 01/4/2019 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​Ngày 01/4/2019, đồng chí Ngô Văn Mít, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Dương có bài phát biểu tại Lễ ra quân TĐT dân số và nhà ở ngày 01/4/2019 

4/1/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Bài phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tưTinNamBài phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 19/02/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quán triệt và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

3/11/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị thống kê bộ, ngành năm 2018​ (Số: 485/TB-VPCP, ngày 28/12/2018)TinNamTHÔNG BÁO: Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị thống kê bộ, ngành năm 2018​ (Số: 485/TB-VPCP, ngày 28/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/11/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Bình DươngLịch phổ biến thông tin thống kêTinQuyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 14/12/2018 ​Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ký Quyết định ​về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh

12/14/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Năng suất lao động của Việt Nam và giải pháp chủ yếu  thúc đẩy tăng năng suất lao động  TinNăng suất lao động của Việt Nam và giải pháp chủ yếu  thúc đẩy tăng năng suất lao động  /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Năng suất lao động của Việt Nam và giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng năng suất lao động (Tham luận tại Diễn đàn CEO 2018, Hà Nội, ngày 13/4/2018) 

11/1/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Khái niệm và phương pháp tính các chỉ tiêu  GRDP, GRDP bình quân, thu nhập và thu nhập bình quân đầu ngườiTinKhái niệm và phương pháp tính các chỉ tiêu  GRDP, GRDP bình quân, thu nhập và thu nhập bình quân đầu người/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Khái niệm và phương pháp tính các chỉ tiêu GRDP, GRDP bình quân, thu nhập và thu nhập bình quân đầu người​

11/1/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next