Thông Tin Mới
 
​​Kế hoạch Số: 118/KH-BCĐT​
 
​​​Ngày 14/12/2020 ​Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ký Quyết định ​về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Cục Thống kê tỉnh
 
​Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê Việt Nam nhân dịp ngày Thống kê thế giới 
 
Cục Thống kê tỉnh Bình Dương thông báo thể lệ cuộc thi "Sưu tầm hiện vật, tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam"
 
​Ngày 02 tháng 10 năm 2020, Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số: 1465/QĐ-TCTK về việc ban hành Thể lệ cuộc thi "Sưu tầm hiện vật, tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển ngành ...
 
​Cục Thống kê tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng nhân viên Lái xe 5 chỗ làm việc tại Cục Thống kê tỉnh Bình Dương
 
​​Ngày 06/5/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2020
 
​Ngày 20/3/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Kế hoạch Tập huấn công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn  tỉnh Bình DươngTỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Kế hoạch Tập huấn công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn  tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/22/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Kế hoạch Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/17/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình DươngTỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/3/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Cục Thống kê tỉnh Bình DươngLịch phổ biến thông tin thống kêQuyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​​Ngày 14/12/2020 ​Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ký Quyết định ​về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Cục Thống kê tỉnh

12/14/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
THƯ CHÚC MỪNG: Công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê Việt Nam của Thủ tướng Chính phủTHƯ CHÚC MỪNG: Công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê Việt Nam nhân dịp ngày Thống kê thế giới 

10/13/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Thể lệ cuộc thi "Sưu tầm hiện vật, tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam"THÔNG BÁO: Thể lệ cuộc thi "Sưu tầm hiện vật, tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cục Thống kê tỉnh Bình Dương thông báo thể lệ cuộc thi "Sưu tầm hiện vật, tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam"
10/8/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi "Sưu tầm hiện vật, tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam"Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi "Sưu tầm hiện vật, tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 02 tháng 10 năm 2020, Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số: 1465/QĐ-TCTK về việc ban hành Thể lệ cuộc thi "Sưu tầm hiện vật, tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam"

10/5/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNGTHÔNG BÁO TUYỂN DỤNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Cục Thống kê tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng nhân viên Lái xe 5 chỗ làm việc tại Cục Thống kê tỉnh Bình Dương

8/13/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2020TinKế hoạch điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​Ngày 06/5/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2020

5/6/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Bình DươngĐiều tra doanh nghiệp năm 2020Kế hoạch tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 20/3/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương

3/20/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Số 42/TB-TCTK ngày 13/03/2020 về kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019THÔNG BÁO: Số 42/TB-TCTK ngày 13/03/2020 về kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/13/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Số 36/TB-TCTK ngày 02/3/2020 về việc chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ dự tuyển công chức.THÔNG BÁO: Số 36/TB-TCTK ngày 02/3/2020 về việc chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ dự tuyển công chức./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/3/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tácKết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác

2/19/2020 6:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo số 51/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thống kêThông báo số 51/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thống kê/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo số 51/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thống kê
2/19/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 09/01/2020Quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 09/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 09/01/2020

2/17/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Về Điều tra doanh nghiệp năm 2020Điều tra doanh nghiệp năm 2020THÔNG BÁO: Về Điều tra doanh nghiệp năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/14/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
​Chỉ thị về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia​Chỉ thị về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 04 tháng 02 năm 2020, ​Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Phúc Phúc ban hành chỉ thị Số: 7/CT-TTG về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia2/5/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê năm 2020Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
10 sự kiện nổi bật của Ngành Thống kê trong năm 201910 sự kiện nổi bật của Ngành Thống kê trong năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Công bố kết quả Tổng điều tra dân số 2019Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019Công bố kết quả Tổng điều tra dân số 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Hội nghị công bố kết quả và tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019Hội nghị công bố kết quả và tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Bình DươngLịch phổ biến thông tin thống kêQuyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​Ngày 16/12/2019 ​Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ký Quyết định ​về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh

12/16/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Kết quả điểm thi và phúc khảo bài thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng Cục Thống kê năm 2019THÔNG BÁO: Kết quả điểm thi và phúc khảo bài thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng Cục Thống kê năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/17/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017Đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/4/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh thi tuyển công chức Tổng Cục Thống kê năm 2019NamTHÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh thi tuyển công chức Tổng Cục Thống kê năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2020Điều tra doanh nghiệp năm 2020Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH: Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020Điều tra doanh nghiệp năm 2020QUYẾT ĐỊNH: Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT 2019) đã được tổ chức thành công.THÔNG BÁO: Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT 2019) đã được tổ chức thành công./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg7/13/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức TCTK 2019TinNamTHÔNG BÁO: danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức TCTK 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​THÔNG BÁO: danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức TCTK 2019

7/12/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019THÔNG BÁO: Về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​THÔNG BÁO: Về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

4/25/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next