Thông Tin Mới
 
Đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017​​
 
​THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh thi tuyển công chức Tổng Cục Thống kê năm 2019​
 
THÔNG BÁO: Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT 2019) đã được tổ chức thành công.​​
 
​THÔNG BÁO: danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức TCTK 2019
 
​THÔNG BÁO: Về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 
​THÔNG BÁO: khẩn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (Thông báo số: 49 /BCĐTW-VPBCĐTW, ngày 24/4/2019)
 
​​Ngày 01/4/2019, đồng chí Ngô Văn Mít, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Dương có bài phát biểu tại Lễ ra quân TĐT dân số và ...
 
​Ngày 19/02/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quán triệt và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
THÔNG BÁO: Kết quả điểm thi và phúc khảo bài thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng Cục Thống kê năm 2019THÔNG BÁO: Kết quả điểm thi và phúc khảo bài thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng Cục Thống kê năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/17/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017Đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/4/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh thi tuyển công chức Tổng Cục Thống kê năm 2019NamTHÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh thi tuyển công chức Tổng Cục Thống kê năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT 2019) đã được tổ chức thành công.THÔNG BÁO: Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT 2019) đã được tổ chức thành công./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg7/13/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức TCTK 2019TinNamTHÔNG BÁO: danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức TCTK 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​THÔNG BÁO: danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức TCTK 2019

7/12/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019THÔNG BÁO: Về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​THÔNG BÁO: Về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

4/25/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
​THÔNG BÁO: khẩn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (Thông báo số: 49 /BCĐTW-VPBCĐTW, ngày 24/4/2019)Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019​THÔNG BÁO: khẩn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (Thông báo số: 49 /BCĐTW-VPBCĐTW, ngày 24/4/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​THÔNG BÁO: khẩn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (Thông báo số: 49 /BCĐTW-VPBCĐTW, ngày 24/4/2019)

4/24/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê (Số: 23/TB-BKHĐT, ngày 03/4/2019)TinNamTHÔNG BÁO: Tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê (Số: 23/TB-BKHĐT, ngày 03/4/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Mít, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Dương tại Lễ ra quân TĐT dân số và nhà ở ngày 01/4/2019 Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019Bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Mít, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Dương tại Lễ ra quân TĐT dân số và nhà ở ngày 01/4/2019 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​Ngày 01/4/2019, đồng chí Ngô Văn Mít, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Dương có bài phát biểu tại Lễ ra quân TĐT dân số và nhà ở ngày 01/4/2019 

4/1/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Bài phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tưTinNamBài phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 19/02/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quán triệt và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

3/11/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị thống kê bộ, ngành năm 2018​ (Số: 485/TB-VPCP, ngày 28/12/2018)TinNamTHÔNG BÁO: Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị thống kê bộ, ngành năm 2018​ (Số: 485/TB-VPCP, ngày 28/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/11/2019 8:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Bình DươngLịch phổ biến thông tin thống kêTinQuyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 14/12/2018 ​Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ký Quyết định ​về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2019 của Cục Thống kê tỉnh

12/14/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Năng suất lao động của Việt Nam và giải pháp chủ yếu  thúc đẩy tăng năng suất lao động  TinNăng suất lao động của Việt Nam và giải pháp chủ yếu  thúc đẩy tăng năng suất lao động  /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Năng suất lao động của Việt Nam và giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng năng suất lao động (Tham luận tại Diễn đàn CEO 2018, Hà Nội, ngày 13/4/2018) 

11/1/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Khái niệm và phương pháp tính các chỉ tiêu  GRDP, GRDP bình quân, thu nhập và thu nhập bình quân đầu ngườiTinKhái niệm và phương pháp tính các chỉ tiêu  GRDP, GRDP bình quân, thu nhập và thu nhập bình quân đầu người/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Khái niệm và phương pháp tính các chỉ tiêu GRDP, GRDP bình quân, thu nhập và thu nhập bình quân đầu người​

11/1/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Quy Định về tổ chức phân công và lề lối làm việc của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình DươngTổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019Quy Định về tổ chức phân công và lề lối làm việc của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 02/10/2018 Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019  tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về tổ chức phân công và lề lối làm việc của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Dương​

10/23/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch Tổng điều tra Dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019Kế hoạch Tổng điều tra Dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 02/10/2018 Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch Tổng điều tra Dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019

10/23/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở Thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở Thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 28/9/2018 Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở Thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019

10/23/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Luật Thống kê 2015 – Những kết quả đạt được sau 2 năm có hiệu lực thi hành – Bài trả lời phỏng vấn của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho Tạp chí Con số và Sự kiệnTinLuật Thống kê 2015 – Những kết quả đạt được sau 2 năm có hiệu lực thi hành – Bài trả lời phỏng vấn của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho Tạp chí Con số và Sự kiện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/10/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019TinNamQuyết định về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​Ngày 26/06/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 772/QD-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

10/10/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019TinNamQuyết định về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​Ngày 15/08/2018 Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo​​ Tổng điều tra dân số và nhà ở ban hành Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

10/10/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Quyết Định về việc ban hành biễu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xãTinNamQuyết Định về việc ban hành biễu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​Ngày 21/05/2018 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quyết Định về việc ban hành biễu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã

5/21/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2018NamPhương án điều tra doanh nghiệp năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2018 (Theo Quyết định số 1251/QĐ-TCTK ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

3/29/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch điều tra doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2018NamKế hoạch điều tra doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 20/03/2018 Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số: 275/CTK-CN  về điều tra doanh nghiệp  năm 2018

3/29/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
Quyết Định về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018NamQuyết Định về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 22/08/2017 Tổng Cục trưởng Tổng Cục thống kê ban hành Quyết Định số 1251/QĐ-TCTK về việc tổ chức điều tra doanh nghiệp năm 2018

3/29/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Quyết Định về việc ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt NamNamQuyết Định về việc ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​​​Ngày 01/03/2018​ Thủ Tướng Chính Phủ​ ban hành Quyết Định số 11/2018/QĐ-TTg về việc​​ ban hành  Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam.

3/28/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Ngành Thống kê năm 2018TinNamBài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Ngành Thống kê năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Ngành Thống kê năm 2018 (Trích từ trang web: https://www.gso.gov.vn của Tổng cục Thống kê)

3/5/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2018Lịch phổ biến thông tin thống kêTinLịch phổ biến thông tin thống kê năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 15/12/2017, Cục Thống kê Bình Dương vừa ban hành công văn số 1266/TB-CTK về việc công bố Lịch phổ biến thông tin thống kê​ năm 2018.

12/25/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết Định về việc ban hành biễu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnhQuyết Định về việc ban hành biễu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 16/11/2017 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quyết Định về việc ban hành biễu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh​

11/28/2017 4:00 PMNoĐã ban hành
Cần trách nhiệm hơn khi đánh giá số liệu thống kêBài viếtNamCần trách nhiệm hơn khi đánh giá số liệu thống kê/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Cần trách nhiệm hơn khi đánh giá số liệu thống kê(Trích từ trang web: https://www.gso.gov.vn của Tổng cục Thống kê)

11/14/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Mít, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương tại Lễ ra mắt trang thông tin Thống kê Bình Dương ngày 19 tháng 9 năm 2017TinNamBài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Mít, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương tại Lễ ra mắt trang thông tin Thống kê Bình Dương ngày 19 tháng 9 năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Mít, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương tại Lễ ra mắt trang thông tin Thống kê Bình Dương ngày 19 tháng 9 năm 2017

9/20/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next