Thông Tin Mới
 
Đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017​​
 
​THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh thi tuyển công chức Tổng Cục Thống kê năm 2019​
 
​​Phương án DTDN 2020​
 
Quyết định ​số: 1193/QĐ-TCTK​
 
THÔNG BÁO: Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT 2019) đã được tổ chức thành công.​​
 
​THÔNG BÁO: danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức TCTK 2019
 
​THÔNG BÁO: Về việc điều tra bổ sung số người bị bỏ sót trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 
​THÔNG BÁO: khẩn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương (Thông báo số: 49 /BCĐTW-VPBCĐTW, ngày 24/4/2019)
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
THƯ CHÚC MỪNG: Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946 - 06/5/2021) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngTHƯ CHÚC MỪNG: Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946 - 06/5/2021) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/24/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
THƯ CHÚC MỪNG: Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946 - 06/5/2021) của Thủ tướng Chính phủ THƯ CHÚC MỪNG: Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê (06/5/1946 - 06/5/2021) của Thủ tướng Chính phủ /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/22/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI CẢ NƯỚC QUÝ I NĂM 2021BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI CẢ NƯỚC QUÝ I NĂM 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/31/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Sự kiện nổi bật năm 2020, Chủ đề, và Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của ngành Thống kêSự kiện nổi bật năm 2020, Chủ đề, và Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của ngành Thống kê/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/16/2021 4:00 PMNoĐã ban hành

Năm 2020, ngành Thống kê đã đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Ngành Thống kê xác định các sự kiện nổi bật năm 2020, chủ đề và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như sau:

I. Sự kiện nổi bật năm 2020

 1. Cung cấp hệ thống số liệu thống nhất phục vụ đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm của cả nước.
 2. Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ đối với ngành Thống kê.
 3. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Thống kê lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội Đảng của các đơn vị trong toàn ngành.
 4. Thực hiện báo cáo kịp thời và liên tục cập nhập kịch bản tăng trưởng kinh tế trong điều kiện đất nước chịu tác động của đại dịch Covid-19.
 5. Kiện toàn, đổi mới cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
 6. Đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN về thống kê năm 2020.
 7. Chính thức thực hiện họp báo công bố số liệu định kỳ 6 tháng và cả năm tại các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 8. Thực hiện thành công Đề án 715 về đổi mới quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 9. Chuyển đổi số trong công tác điều hành, quản lý của ngành Thống kê.

II.Chủ đề năm 2021

Chủ động kết nối và thích ứng,
nâng cao hiệu quả hoạt động thống kê

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

 1. Cập nhật diễn biến tình hình kinh tế – xã hội trong và ngoài nước để kịp thời xây dựng báo cáo kinh tế – xã hội và cập nhật kịch bản tăng trưởng phục vụ công tác quản lý điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 2. Triển khai thực hiện chuyển đổi năm gốc 2020.
 3. Tăng cường kết nối và sử dụng dữ liệu hành chính trong công tác Thống kê.
 4. Tăng cường phổ biến thông tin thống kê, kiến thức thống kê để thông tin thống kê trở thành công cụ hữu ích cho các đối tượng dùng tin trong nhận thức và hành động.
 5. Thực hiện thành công Tổng điều tra kinh tế năm 2021.
 6. Xây dựng thành công và triển khai có hiệu quả Chiến lược Phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.
 7. Sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê và các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động Thống kê.
 8. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ.
 9. Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực thống kê và xây dựng hệ thống thông tin Thống kê quốc gia.​


Hướng dẫn kê khai Điều tra Doanh Nghiệp trên Web-FormTỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Hướng dẫn kê khai Điều tra Doanh Nghiệp trên Web-Form/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/11/2021 4:00 PMNoĐã ban hànhhttps://thongke.binhduong.gov.vn/ThuVienAnh/HUONGDANKE%20KHAI%20TRUCTUYEN.jpg
Công văn hướng dẫn nghiệp vụ thu thập thông tin Khối doanh nghiệpTỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Công văn hướng dẫn nghiệp vụ thu thập thông tin Khối doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/2/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành công văn số: 17/CV-BCĐ về việc tổ chức, phân công trách nhiệm Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Bình DươngTỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành công văn số: 17/CV-BCĐ về việc tổ chức, phân công trách nhiệm Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành công văn số: 743/UBND-KT về việc đề nghị cung cấp thông tin Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cở sở hành chính năm 2021 tỉnh Bình DươngTỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành công văn số: 743/UBND-KT về việc đề nghị cung cấp thông tin Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cở sở hành chính năm 2021 tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/24/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch Tập huấn công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn  tỉnh Bình DươngTỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Kế hoạch Tập huấn công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn  tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/22/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Kế hoạch Công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/17/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình DươngTỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/3/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Cục Thống kê tỉnh Bình DươngLịch phổ biến thông tin thống kêQuyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​​Ngày 14/12/2020 ​Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ký Quyết định ​về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Cục Thống kê tỉnh

12/14/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
THƯ CHÚC MỪNG: Công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê Việt Nam của Thủ tướng Chính phủTHƯ CHÚC MỪNG: Công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê Việt Nam nhân dịp ngày Thống kê thế giới 

10/13/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Thể lệ cuộc thi "Sưu tầm hiện vật, tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam"THÔNG BÁO: Thể lệ cuộc thi "Sưu tầm hiện vật, tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Cục Thống kê tỉnh Bình Dương thông báo thể lệ cuộc thi "Sưu tầm hiện vật, tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam"
10/8/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi "Sưu tầm hiện vật, tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam"Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi "Sưu tầm hiện vật, tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 02 tháng 10 năm 2020, Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số: 1465/QĐ-TCTK về việc ban hành Thể lệ cuộc thi "Sưu tầm hiện vật, tài liệu 75 năm xây dựng và phát triển ngành Thống kê Việt Nam"

10/5/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNGTHÔNG BÁO TUYỂN DỤNG/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Cục Thống kê tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng nhân viên Lái xe 5 chỗ làm việc tại Cục Thống kê tỉnh Bình Dương

8/13/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2020TinKế hoạch điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​Ngày 06/5/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch điều tra nhu cầu và mức độ hài lòng của người sử dụng thông tin thống kê năm 2020

5/6/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Bình DươngĐiều tra doanh nghiệp năm 2020Kế hoạch tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Ngày 20/3/2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tuyên truyền Điều tra doanh nghiệp năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương

3/20/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Số 42/TB-TCTK ngày 13/03/2020 về kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019THÔNG BÁO: Số 42/TB-TCTK ngày 13/03/2020 về kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/13/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Số 36/TB-TCTK ngày 02/3/2020 về việc chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ dự tuyển công chức.THÔNG BÁO: Số 36/TB-TCTK ngày 02/3/2020 về việc chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ dự tuyển công chức./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/3/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tácKết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác

2/19/2020 6:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo số 51/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thống kêThông báo số 51/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thống kê/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo số 51/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của Tổng cục Thống kê
2/19/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 09/01/2020Quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 09/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​Quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 09/01/2020

2/17/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Về Điều tra doanh nghiệp năm 2020Điều tra doanh nghiệp năm 2020THÔNG BÁO: Về Điều tra doanh nghiệp năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/14/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
​Chỉ thị về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia​Chỉ thị về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

Ngày 04 tháng 02 năm 2020, ​Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Phúc Phúc ban hành chỉ thị Số: 7/CT-TTG về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia2/5/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê năm 2020Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
10 sự kiện nổi bật của Ngành Thống kê trong năm 201910 sự kiện nổi bật của Ngành Thống kê trong năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Công bố kết quả Tổng điều tra dân số 2019Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019Công bố kết quả Tổng điều tra dân số 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Hội nghị công bố kết quả và tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019Hội nghị công bố kết quả và tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Bình DươngLịch phổ biến thông tin thống kêQuyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​Ngày 16/12/2019 ​Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ký Quyết định ​về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh

12/16/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next