Chi tiết Văn bản Pháp quy
19/2010/TT-BKH 
Số Ký hiệu:
19/2010/TT-BKH 
Ngày ban hành:
19/08/2010 
Người ký:
Võ Hồng Phúc 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
 
Ngày có Hiệu lực:
19/08/2010 
Trích yếu:
Quy định nội dung Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: