Chi tiết Văn bản Pháp quy
86/2017/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
86/2017/NĐ-CP 
Ngày ban hành:
14/08/2017 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Ngày có Hiệu lực:
14/08/2017 
Trích yếu:
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Nội dung Tập tin Đính kèm: