Chi tiết Văn bản Chỉ đạo điều hành
Kế Hoạch Tổng điều tra Dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 
Số Ký hiệu:
89/KH-BCĐT 
Ngày ban hành:
02/10/2018 
Người ký:
Mai Hùng Dũng 
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh 
Loại văn bản:
Kế hoạch 
Ngày có Hiệu lực:
02/10/2018 
Trích yếu:
Kế Hoạch Tổng điều tra Dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 
Nội dung Tập tin Đính kèm: