Chi tiết Văn bản Chỉ đạo điều hành
Quyết Định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương  
Số Ký hiệu:
58/QĐ-UBND 
Ngày ban hành:
09/01/2019 
Người ký:
Trần Thanh Liêm 
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh 
Loại văn bản:
Quyết định 
Ngày có Hiệu lực:
09/01/2019 
Trích yếu:
Quyết Định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương  
Nội dung Tập tin Đính kèm: