Một Số Chỉ Tiêu Chủ Yếu So Với Cùng Kỳ
Thứ 7, Ngày 29/06/2024, 18:00
Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2024 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/06/2024

​Một số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng năm 2024 (tăng/giảm) so với cùng kỳ (%)


Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP)​​  +6,19
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)  +5,63
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng  +13
Tổng kim ngạch xuất khẩu  +10,3
Tổng kim ngạch nhập khẩu  +9,9
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội  +6,8
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng năm 2024 so với cùng kỳ  +2,94​
Lượt người xem:  Views:   20
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Một Số Chỉ Tiêu Chủ Yếu So Với Cùng Kỳ