Thông Tin Mới
 
​Ngày 20/10/2016, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2786/ QĐ- UBND​ về việc  thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác thường trực Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bình Dương năm 2017.
 
​Ngày 08/02/2017, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Tổ thường trực chỉ đạo rà soát danh sách doanh nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2017.
 
​Ngày 13/02/2017, BCĐ Tổng điều tra kinh tế vừa ban hành Quyết định về việc tổ chức phân công trách nhiệm và lề lối làm việc của BCĐTổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Bình Dương.​
 
Ngày 20/12/2016, Cục Thống kê Bình Dương vừa ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê​ năm 2017.
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 28 tháng 6 năm 2024, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2024HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 28 tháng 6 năm 2024, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/28/2024 6:00 PMNoĐã ban hành
TB số 41/TB-BKHĐT ngày 16/5/2024 Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc nâng cao trách nhiệm thực hiện công vụ của công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tưTB số 41/TB-BKHĐT ngày 16/5/2024 Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc nâng cao trách nhiệm thực hiện công vụ của công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/3/2024 4:00 PMNoĐã ban hành
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệpChỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2024 10:00 AMNoĐã ban hành
Công văn tham gia hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” Công văn tham gia hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/7/2024 9:00 AMNoĐã ban hành
Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 6/3/2024 của Chính Phủ Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nướcNghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 6/3/2024 của Chính Phủ Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/2/2024 6:00 PMNoĐã ban hành
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/29/2023 6:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh Bình DươngLịch phổ biến thông tin thống kêQuyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​​​​Ngày 12/12/2023 ​Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ký Quyết định ​về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh

12/20/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Tuyên truyền phổ cập bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023Tuyên truyền phổ cập bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2023 5:00 PMNoĐã ban hành
TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025, GỒM: QUYẾT ĐỊNH, NGHỊ ĐỊNH, CẨM NANG, BÁO CÁOTUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025, GỒM: QUYẾT ĐỊNH, NGHỊ ĐỊNH, CẨM NANG, BÁO CÁO/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2023 12:00 PMNoĐã ban hành
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 6 năm 2023, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2023 12:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả điểm thi tuyển Vòng 2 và kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 và Thông báo điểm thi tuyển, xét tuyển Vòng 2 và phúc khảo bài thi viết Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023Thông báo kết quả điểm thi tuyển Vòng 2 và kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 và Thông báo điểm thi tuyển, xét tuyển Vòng 2 và phúc khảo bài thi viết Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/4/2023 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định về việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía NamQuyết định về việc tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/17/2023 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía NamThông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023 tại cụm thi phía Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/17/2023 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thống kê năm 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/7/2023 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về thay đổi thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kêThông báo về thay đổi thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/9/2023 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kêThông báo về thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2023 4:00 PMNoĐã ban hành
Sự kiện nổi bật năm 2022, Chủ đề, và Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của ngành Thống kêSự kiện nổi bật năm 2022, Chủ đề, và Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của ngành Thống kê/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2023 3:00 PMNoĐã ban hành

Năm 2022, ngành Thống kê đã đoàn kết, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Ngành Thống kê xác định các sự kiện nổi bật năm 2022, chủ đề và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như sau:

I. Sự kiện nổi bật năm 2022

 1. Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.
 2. Triển khai công tác tổ chức theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg; tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Ngành giai đoạn 2022-2027.
 3. Xây dựng Kế hoạch thực hiện và khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 4. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu và công bố kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin thống kê.
 5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước nhằm xây dựng hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp.
 6. Nâng cao chất lượng thông tin thống kê, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước.
 7. Tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trong hoạt động thống kê.
 8. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý sử dụng tài chính, tài sản công trong công tác thống kê.

  II.Chủ đề năm 2023
  "Ổn định tổ chức, tăng cường năng lực,
  đẩy mạnh kết nối, nâng cao chất lượng thông tin thống kê"

  III. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
 1. Cung cấp thông tin phục vụ đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025.
 2. Triển khai thực hiện Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 3. Thực hiện sắp xếp mô hình, ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng công chức, viên chức tham gia hoạt động thống kê.
 4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và sản xuất thông tin thống kê.
 5. Triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ của Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 6. Thực hiện chuyển đổi năm gốc 2020 để biên soạn các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.
 7. Nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động thu thập thông tin và sử dụng tài chính, tài sản công trong toàn ngành thống kê.​
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/31/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Bình DươngLịch phổ biến thông tin thống kêQuyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​​​Ngày 12/12/2022 ​Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ký Quyết định ​về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh

12/31/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/29/2022 12:00 PMNoĐã ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành công văn số: 4417/UBND-KT về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủỦy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành công văn số: 4417/UBND-KT về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/26/2022 12:00 PMNoĐã ban hành
Công văn hướng dẫn thu hồ sơ tuyển dụng công chức bổ sungCông văn hướng dẫn thu hồ sơ tuyển dụng công chức bổ sung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/18/2022 6:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyểnTHÔNG BÁO: Về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/5/2022 10:00 AMNoĐã ban hành
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 6 năm 2022, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 6 năm 2022, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2022 11:00 AMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022THÔNG BÁO: Tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/10/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
THÔNG BÁO: Tuyển dụng công chức năm 2022 của Tổng cục Thống kê (Số: 110/TB-TCTK, ngày 30/5/2022)THÔNG BÁO: Tuyển dụng công chức năm 2022 của Tổng cục Thống kê (Số: 110/TB-TCTK, ngày 30/5/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/3/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
CHỈ THỊ: Về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước (Số:7/CT-TTg, ngày 30/5/2022)CHỈ THỊ: Về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước (Số:7/CT-TTg, ngày 30/5/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/30/2022 4:00 PMNoĐã ban hành
Công văn Số 762/BYT-DP, ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gầnCông văn Số 762/BYT-DP, ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/28/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2022 của Cục Thống kê tỉnh Bình DươngLịch phổ biến thông tin thống kêQuyết định về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2022 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg

​​​​Ngày 13/12/2021 ​Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương ký Quyết định ​về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2022 của Cục Thống kê tỉnh

12/31/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU: Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Cục Thống kê Bình Dương đã tổ chức họp báo thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/29/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next