Hỏi đáp Luật Thống kê
Thứ 2, Ngày 07/08/2017, 12:00
Câu hỏi 87. Vai trò của Tổng cục Thống kê trong việc điều phối hoạt động thống kê được thể hiện trong Luật thống kê như thế nào?
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/08/2017

Trả lời:
Hầu hết các Điều trong Luật thống kê đã thể hiện vai trò của Tổng cục Thống kê trong việc điều phối hoạt động thống kê, tập trung nhất ở các Điều sau đây:
- Điều 8 (Thẩm quyền ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê): Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. Thủ trưởng bộ, ngành căn cứ vào hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được phân công và yêu cầu quản lý, sử dụng của mình để ban hành các chỉ tiêu thống kê bộ, ngành.
- Điều 9 (Bảng phân loại thống kê): Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các bảng phân loại thống kê chung.
- Điều 13 (Phương án điều tra thống kê): Tổng cục Thống kê có trách nhiệm thẩm định phương án điều tra thống kê của các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bảo đảm tính thống nhất, không trùng lặp trong điều tra thống kê. Cơ quan quyết định điều tra thống kê có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định; sửa đổi, bổ sung phương án điều tra thống kê trước khi ban hành; gửi quyết định và phương án điều tra chính thức cho Tổng cục Thống kê.
- Điều 18, Điều 21 (Thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp): Tổng cục Thống kê chịu trách nhiệm thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ đối với chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, ngành.
- Điều 23 (Quyền khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê): Tổ chức thống kê tập trung bao gồm Tổng cục Thống kê và các cơ quan thống kê địa phương có quyền khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu của cơ quan thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp. Cơ quan thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp có trách nhiệm cung cấp thông tin thuộc cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu do mình quản lý theo yêu cầu của tổ chức thống kê tập trung. Cơ quan thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp được tổ chức thống kê tập trung cung cấp trở lại thông tin thống kê tổng hợp và được quyền khai thác cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp có liên quan của tổ chức thống kê tập trung.
- Điều 24 (Thẩm quyền công bố thông tin thống kê): Tổng cục Thống kê công bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Thủ trưởng bộ, ngành công bố thông tin thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, ngoài thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Chủ tịch UBND cấp tỉnh công bố thông tin từ kết quả các cuộc điều tra do UBND cấp tỉnh quyết định.
- Điều 35 (Cơ quan quản lý nhà nước về thống kê): Tổng cục Thống kê giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc nội dung quản lý Nhà nước về thống kê theo quy định của Chính phủ.
- Điều 36 (Thanh tra thống kê): Thanh tra thống kê là thanh tra chuyên ngành về thống kê, có nghĩa là thanh tra việc chấp hành pháp luật về thống kê; phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về thống kê; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về thống kê, góp phần bảo đảm việc điều phối trong hoạt động thống kê được thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật.​

Lượt người xem:  Views:   1023
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi đáp Luật Thống kê