Hỏi đáp Luật Thống kê
Thứ 2, Ngày 07/08/2017, 12:00
Câu hỏi 88. Tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được quy định cụ thể như thế nào?
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/08/2017

Trả lời:
Theo khoản 2, khoản 3 Điều 21 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 quy định tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ như sau:
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải có phòng thống kê để thực hiện nhiệm vụ thống kê của bộ, ngành; đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có khối lượng công tác thống kê lớn Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trung tâm thống kê.
- Tổ chức thống kê bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của bộ, ngành và sự hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Thống kê.​

Lượt người xem:  Views:   1827
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi đáp Luật Thống kê