Hỏi đáp Luật Thống kê
Thứ 2, Ngày 07/08/2017, 10:00
Câu hỏi 25. Trong thống kê có tính đến sai số, vậy tính chính xác của thông tin thống kê được hiểu như thế nào?
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/08/2017

Trả lời:
Trong thống kê có 2 loại sai số:
1. Sai số chọn mẫu là sai số tất yếu theo lý thuyết xác suất thống kê;
2. Sai số phi chọn mẫu là những sai sót chủ quan trong quá trình điều tra thống kê.
Tính chính xác của thông tin đòi hỏi mọi đối tượng phải trung thực, khách quan trong hoạt động thống kê từ cung cấp thông tin đến xử lý, tổng hợp, báo cáo, công bố, sử dụng thông tin. Tuy nhiên, sai số phải quy định giới hạn cho phép, có thể chấp nhận được.​

Lượt người xem:  Views:   176
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi đáp Luật Thống kê