Hỏi đáp Luật Thống kê
Thứ 2, Ngày 07/08/2017, 12:00
Câu hỏi 91. Thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được tổ chức như thế nào và có trách nhiệm gì?
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/08/2017

Trả lời:
Theo Điều 23 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 quy định thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được tổ chức và có trách nhiệm như sau:
1. Doanh nghiệp, cơ quan hành chính (trừ bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) đã được quy định tại Điều 21 Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004, đơn vị sự nghiệp, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang có tổ chức thống kê hoặc bố trí cán bộ làm công tác thống kê.
2. Thống kê doanh nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của thủ trưởng đơn vị và có trách nhiệm giúp thủ trưởng đơn vị:
a. Tổ chức thực hiện công tác thống kê phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị;
b. Thực hiện các cuộc điều tra thống kê và chế độ báo cáo thống kê của Nhà nước;
3. Gửi báo cáo tài chính, báo cáo thống kê cho Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở của đơn vị.​

Lượt người xem:  Views:   878
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hỏi đáp Luật Thống kê