Điều Tra Thống Kê
Thứ 5, Ngày 29/03/2018, 10:00
Phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/03/2018 | Nam

Phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2018

Tải về Phiếu 1A/ĐTDN-DN thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2017

Tải về Phiếu 1A.2/ĐTDN-CN kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp năm 2017

Tải về Phiếu 1A.2m/ĐTDN-DVGC  thu thập thông tin về dịch vụ gia công hàng hóa năm 2017

Tải về Phiếu 1A.3/ĐTDN-XD kết quả hoạt động xây dựng năm 2017

Tải về Phiếu 1A.4/ĐTDN-TN kết quả hoạt động thương nghiệp năm 2017

Tải về Phiếu 1A.5.1/ĐTDN-VT kết quả hoạt động vận tải, bưu chính, chuyển phát năm 2017

Tải về Phiếu 1A.5.2/ĐTDN-KB kết quả hoạt động kho bãi, bốc xếp, hỗ trợ vận tải năm 2017

Tải về Phiếu 1A.6.1/ĐTDN-LTAU kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống  năm 2017

Tải về Phiếu 1A.6.2/ĐTDN-DL kết quả hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành năm năm 2017

Tải về Phiếu 1A.7.1/ĐTDN-TC kết quả hoạt động dịch vụ tài chính và một số chỉ tiêu về tín dụng, huy động vốn, lãi suất năm 2017

Tải về Phiếu 1A.7.2/ĐTDN-XNKDVNH hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ của ngân hàng, tổ chức tín dụng năm 2017

Tải về Phiếu 1A.8/ĐTDN-BH kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm năm 2017

Tải về Phiếu 1A.9.1/ĐTDN-BĐS kết quả hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản năm 2017

Tải về Phiếu 1A.9.2/ĐTDN-TT kết quả hoạt động thông tin và truyền thông năm 2017

Tải về Phiếu 1A.9.3/ĐTDN-DVK kết quả hoạt động dịch vụ khác năm 2017

Tải về Phiếu 1A.m/ĐTDN-KH thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất năm 2017

Tải về Phiếu 1B/ĐTDN-DNDS bảng kê doanh nghiệp, htx lập danh sách năm 2017

Tải về Phiếu 2/ĐTDN-CP thu thập thông tin về chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2017

Tải về Phiếu 3/ĐTDN-HTPT  thu thập thông tin về hỗ trợ phát triển và ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp năm 2017 ​​

Lượt người xem:  Views:   9057
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Điều Tra Thống Kê