Điều Tra Thống Kê
 
Công văn số: 201/CV-BCĐT, ngày 04/3/2019 về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra, giám sát nghiệm thu và bàn giao tài liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
 
Công văn số: 200/CV-BCĐT, ngày 04/3/2019 về việc hướng dẫn thực hiện và giám sát tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
 
Công văn số: 190/CV-BCĐT, ngày 28/02/2019 về việc tuyển chọn điều tra viên thống kê và công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
 
​Công văn số: 09/CV-BCĐT, ngày 02/01/2019 về việc báo cáo kết quả lập Bảng kê hộ, nhân khẩu theo địa bàn điều tra chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2019 
 
Kế hoạch Điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác của các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Bình DươngKế hoạch Điều ...
 
Kế hoạch số: 89/KH-BCĐT, ngày 02/10/2018 về tổ chức thực thiện Tổng điều tra Dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 ​
 
Quy Định số: 88/QĐ-BCĐ, ngày 02/10/2018 về tổ chức phân công và lề lối làm việc của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
 
Kế hoạch số: 890/KH-BCĐT, ngày 28/9/2018 về thực hiện công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở Thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 
 
Quyết định số 02/QĐ-BCĐTW, ngày 15/08/2018 về việc tiến hành Điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
 
Kế Hoạch số 05/KH-BCĐTW, ngày 04/09/2018 về Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/1/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023  ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023  /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/1/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Bảo mật thông tin cá nhân kinh doanh trong điều tra kinh tếTỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Bảo mật thông tin cá nhân kinh doanh trong điều tra kinh tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/2/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Video giới thiệu về Tổng điều tra Kinh tế giai đoạn 2TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Video giới thiệu về Tổng điều tra Kinh tế giai đoạn 2/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Hỏi đáp Tổng điều traTỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Hỏi đáp Tổng điều tra/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 5Next