Điều Tra Thống Kê
 
Công văn triển khai ĐTDN năm 2024Hướng dẫn kê khai3. Phiếu điều tra 20244. PHIEU CHUYEN NGANH DN 20245. HD điền phiếu 02-XNKDV_14.3.2024
 
TUYÊN TRUYỀN ​ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2024
 
Kế hoạch Điều tra doanh nghiệp năm 2023 tỉnh Bình Dương
 
Công văn số 216/CV-CTK, ngày 27/3/2023 về việc thực hiện phiếu điều tra doanh nghiệp năm 2023
 
​Bảo mật thông tin cá nhân kinh doanh trong điều tra kinh tế​
 
​Video giới thiệu về Tổng điều tra Kinh tế giai đoạn 2​​
 
Hỏi đáp Tổng điều tra​​
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2024Doanh nghiệpĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/27/2024 12:00 PMNoĐã ban hành
ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2024Tổng điều tra dân sốĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2024/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/18/2024 4:00 PMNoĐã ban hành
ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/1/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023  ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023  /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/1/2023 3:00 PMNoĐã ban hành
Bảo mật thông tin cá nhân kinh doanh trong điều tra kinh tếTỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Bảo mật thông tin cá nhân kinh doanh trong điều tra kinh tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/2/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 5Next