Điều Tra Thống Kê
 
​THÔNG BÁO: Về Điều tra doanh nghiệp năm 2020​​​
 
​Phiếu và giải thích phiếu điều tra Doanh nghiệpPhiếu và giải thích phiếu điều tra Cá thểPhiếu và giải thích phiếu điều tra Sự nghiệpPhiếu và giải thích phiếu điều tra Tôn giáo​
 
Video hướng dẫn (05/02/2020)
​1. Hướng dẫn nhập phiếu doanh nghiệp - TĐT kinh tế2. Hướng dẫn tra cứu mã sản phẩm -​ TĐT kinh tế3. Hướng dẫn cài đặt phần mềm CAPI khối tôn giáo - TĐT kinh tế4. Hướng ...
 
​Kế hoạch điều tra doanh nghiệp năm 2020 ​
 
Công bố kết quả Tổng điều tra dân số 2019​
 
​Hội nghị công bố kết quả và tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019​
 
​Quyết định ​số: 1193/QĐ-TCTK​
 
​Phương án DTDN 2020​
 
​THÔNG BÁO: Ngày 11 tháng 7 năm 2019, Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT 2019) đã được tổ chức thành công.​​
 
​Phiếu thu thập thông tin về thu, chi dịch vụ của doanh nghiệpPhiếu thu thập thông tin về chi phí bảo hiểm, vận tải hàng hóa nhập khẩu và giao dịch về dịch vụ với nước ngoài​
 
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2023 3:00 PMNoĐã ban hành

QĐ:

ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023     QĐĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2023     QĐ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/30/2023 3:00 PMNoĐã ban hành

Phương án

Bảo mật thông tin cá nhân kinh doanh trong điều tra kinh tếTỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Bảo mật thông tin cá nhân kinh doanh trong điều tra kinh tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/2/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Video giới thiệu về Tổng điều tra Kinh tế giai đoạn 2TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Video giới thiệu về Tổng điều tra Kinh tế giai đoạn 2/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Hỏi đáp Tổng điều traTỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021Hỏi đáp Tổng điều tra/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 5Next