Điều Tra Thống Kê
Thứ 6, Ngày 14/12/2018, 09:00
Phiếu điều tra hoạt động vận tải, kho bãi, bán buôn, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/12/2018 | Nam

Tải về Kế hoạch Điều tra bán buôn, bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác của các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tải về Kế hoạch Điều tra thống kê định kỳ các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có hoạt động vận tải,kho bãi trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tải về ​Phiếu 01/DN-TM: Phiếu thu thập thông tin kết quả hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hoá

Tải về Phiếu 01/LAD-DN: Phiếu thu thập thông tin về dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch

Tải về Phiếu 03/DVK-DN: Phiếu thu thập thông tin về dịch vụ kinh doanh bất động sản và một số dịch  vụ khác

Tải về Phiếu 05/TT.KHCN-DN: Phiếu thu thập thông tin về dịch vụ thông tin và truyền thông, chuyên môn khoa học công nghệ

Tải về Phiếu 01/ĐTVT-DN: Phiếu thu thập thông tin kết quả hoạt động vận tải, kho bãi của doanh nghiệp / hợp tác xã

Tải về Giải Thích và hướng dẫn ghi phếu

Lượt người xem:  Views:   5018
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Điều Tra Thống Kê