Giới Thiệu
Thứ 2, Ngày 03/07/2017, 14:00
Phòng Thống kê Tổng hợp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/07/2017

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Dung
Email: ntndungbdu@gso.gov.vn
Điện thoại: 0274 3837424

Phó Trưởng Phòng: Dư Tuấn Anh
Email: dtanhbdu@gso.gov.vn

Thống kê viên: Tăng Nhật Tiên
Email: tntienbdu@gso.gov.vn

Thống kê viên: Võ Thị Như Sương
Email: vtnsuongbdu@gso.gov.vn
Lượt người xem:  Views:   2481
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới Thiệu