Giới Thiệu
Thứ 2, Ngày 03/07/2017, 14:00
Phòng Thống kê Kinh tế
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/07/2017

Phó trưởng phòng, ph trách phòng: Võ Thị Tuyết Trinh
Email: vtttrinhbdu@gso.gov.vn
Điện thoại: 0274 3824780

Thống kê viên: Trần Thị Thảo Nhi
Email: tttnhibdu@gso.gov.vn

Thống kê viên: Nguyễn Trúc Hạnh
Email: nthanhbdu@gso.gov.vn

Thống kê viên: Nguyễn Ngọc Phượng
Email: nnphuongbdu@gso.gov.vn

Thống kê viên: Nguyễn Thị Hoàng Anh
Email: nthanhbdu@gso.gov.vn

Thống kê viên: Phạm Thị Hồng Xuân
Email: pthxuanbdu@gso.gov.vn
Lượt người xem:  Views:   1944
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới Thiệu