Giới Thiệu
Thứ 2, Ngày 03/07/2017, 14:00
Phòng Thống kê Dân số - Văn xã
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/07/2017

Trưởng phòng: TRẦN THỊ MỸ BÌNH
Email: ttmbinhbdu@gso.gov.vn
Điện thoại: 0274 3838668

Thống kê viên: Phạm Mai Phương
Email: pmphuongbdu@gso.gov.vn

Thống kê viên: Võ Thị Ngọc Hương
Email: vtnhuongbdu@gso.gov.vn

Thống kê viên: Nguyễn Thị Kim Loan
Email: ntkloanbdu@gso.gov.vn
Lượt người xem:  Views:   1776
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới Thiệu