Giới Thiệu
Thứ 2, Ngày 03/07/2017, 16:00
Phó Cục Trưởng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/07/2017
​​​​​​​​​​​

 ​

​​
​​​​​PHÓ CỤC TRƯỞNG
LUÂN THỊ SANG
 
- Sinh ngày: 20 tháng 10 năm 1964
- Quê quán: Bình Dương
- Dân tộc: Kinh​
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Ngày bổ nhiệm: 02 tháng 8 năm 2004
- Điện thoại cơ quan: 0274 3898278
- Lĩnh vực phụ trách:
Giúp cục trưởng phụ trách và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị:
Thống kê công nghiệp; thống kê nông nghiệp và các Chi cục Thống kê thị xã Thuận An, huyện Dầu Tiếng;
Người được ủy quyền chủ tài khoản của Cục Thống kê; Điều hành giải quyết mọi công việc khi Cục trưởng đi vắng hoặc ủy quyền;
Đại diện lãnh đạo Cục tham gia các Ban chỉ đạo theo yêu cầu của Tổng cục Thống kê và UBND tỉnh Bình Dương trong lĩnh vực phụ trách hoặc theo sự phân công của Cục trưởng.


Lượt người xem:  Views:   807
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Email

FriendlyName

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới Thiệu